ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มเมืองคนดี ปาล์มคุณภาพ ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ

รวมเรื่องราวของชาวสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี “อู่ข้าว อู่น้ำ” ของปาล์มน้ำมัน นอกจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศแล้ว เกษตรกรหลายรายยังทำผลผลิตได้สูงเฉียดๆ 8 ตัน/ไร่/ปี ขณะที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำ เป็นตัวอย่างของการทำ “สวนปาล์มคุณภาพยุคใหม่”

 คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละเรื่องได้เลยครับ


สวนปาล์มของนายเกจจ์เตชินทร์ คำดา ใน ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มปากแม่น้ำตาปี มี “น้ำ” เป็นเสาหลัก ซึ่งเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ดีของปาล์มน้ำมัน เพราะน้ำเป็นตัวเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากดินสู่ต้นปาล์ม ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ สามารถบริหารจัดการให้ครบองค์ประกอบได้ โดยเฉพาะปุ๋ย ถ้าให้อย่างเหมาะสม ผลผลิตจะสูง และสวนแห่งนี้เคยปั้นผลผลิตได้สูงถึง  7.9 ตัน/ไร่/ปี (ปี 2560 ปาล์มอายุ 12 ปี)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
อรรณพ ยังวนิชเศรษฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สุราษฎร์ธานี และชาวสวนปาล์มรายใหญ่ นำเสนอแนวทางการปลูกปาล์มน้ำมันในที่นาเดิม ต้องปรับพื้นที่ให้ป้องกันน้ำท่วม และให้รถเครื่องจักรเข้าไปทำงานได้ รวมถึงการปรับสภาพดินนาที่ผ่านการใช้เคมี ยาฆ่าหญ้า มานาน ให้สมบูรณ์เหมาะสำหรับปาล์มน้ำมัน

แม้ว่าสภาพสวนจะส่งเข้าประกวดสวนปาล์มสวยไม่ได้ แต่เรื่องความสมบูรณ์และผลผลิตอยู่ระดับ 4-6 ตัน/ไร่/ปีขึ้นไป แนวคิดทำสวนให้รก และต้องมีระบบน้ำทุกแปลงเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ ควบคู่กับการลดต้นทุนปุ๋ยปีหนึ่งซื้อรถกระบะได้หนึ่งคัน คือผลจากการเปลี่ยนปุ๋ยสูตรราคาสูง มาเป็นแม่ปุ๋ย แล้วเปลี่ยนมาให้เป็นตามอายุ และตามผลผลิต จึงมีความแม่นยำมากขึ้น ได้ผลผลิตสูง
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม เป็นที่รู้จักดีและได้รับความเชื่อถือจากคนปลูกปาล์มมายาวนาน เพราะเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จากบริษัท ASD คอสตาริกา รายแรกๆ ของเมืองไทย ตั้งแต่ปี 2533 หรือเมื่อ 27 ปีที่แล้ว และยังนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพจากต่างประเทศ จาก DAMI ประเทศปาปัวนิวกินี
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
อ.พรพันธุ์ศักดิ์ เรียกตัวเองว่า “ชาวสวนปาล์ม” เต็มตัว แม้จะมีคนเรียกว่าอาจารย์ก็ตาม ที่สำคัญไม่ใช่เป็นแค่ชาวสวนปาล์มที่มีสวนปาล์มเท่านั้น หากแต่เป็นสวนปาล์มคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง เพราะพื้นที่สวนปาล์ม 3 แปลงพื้นที่แค่ 40 กว่าไร่ แต่ได้ผลผลิตมากกว่าสวนปาล์มทั่วไป มากกว่า 2 เท่า ซึ่งทั้งหมดไม่ได้มาจาก “ฟ้าประทาน” แต่มาจาก “หลักคิด” และ “ลงมือทำ”อย่างมุ่งมั่นจริงจัง
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
แม้จะมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้อย แต่ถ้า “บรรจง” ทำให้มี “คุณภาพ” เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง  และลดต้นทุนไปพร้อมๆ กัน กำไรก็จะเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสวนปาล์มเพิ่มเลย

แนวคิดการทำสวนปาล์มน้ำมันของ ณัฐดนัย สุขรัตน์ เกษตรกรรายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานี เขาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสวนปาล์มตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว พร้อมๆ กับนำเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาใช้ เพื่อเป้าหมายเดียวคือ ให้ได้ผลผลิตสูง ภายใต้เนื้อที่จำกัด 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
สุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตื่นตัว เรื่อง “ปาล์มคุณภาพ” เห็นได้ชาวสวนปาล์มให้ความสำคัญกับการดูแลสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง ควบคู่กับ “เข้มงวด” ตัด “ปาล์มสุก” คุณภาพ ซึ่งทีมงานยางปาล์มออนไลน์ ได้ติดตามและนำมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องแต่อีกภาคส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสูง ต่อกระบวนการทำ “ปาล์มคุณภาพ” ก็คือ โรงงานหีบสกัดน้ำมันปาล์ม ถ้ามีการเปิดรับซื้อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น จะเป็นแรงจูงใจให้ชาวสวนหันมาทำปาล์มคุณภาพมากขึ้นธนาปาล์มโปรดักส์ คือ หนึ่งในโรงหีบปาล์มที่ “ชูธง” เรื่อง ซื้อปาล์มตามคุณภาพ นโยบายของผู้บริหารที่มองเห็นความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งโรงงานเมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อนนโยบายปาล์มคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
นายโสฬส เดชมณี เกษตรกรชาวสวนปาล์มหัวก้าวหน้าแบบ ติดจรวด ของ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สวนปาล์มที่ได้รับคำชื่นชมว่ามีระบบการจัดการสวนที่ดี พอๆ กับเป็นสวนปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นสวนปาล์มที่ กรมวิชาการเกษตรใช้เป็นแปลงต้นแบบในการนำเกษตรกรต่างถิ่นเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสายทั้งๆ ที่เจ้าของสวนปาล์มแปลงนี้ไม่ใช่เซียนปาล์มมากประสบการณ์ แต่เขาเพิ่งเริ่มปลูกปาล์มได้เพียง 8 ปีเท่านั้น หากแต่ผลผลิตเกินประสบการณ์

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม