ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เตือน ชาวสวนยาง ช่วงปิดกรีด รับมือภัยแล้ง และไฟไหม้

กยท. ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เตือน หมั่นตรวจตราดูแลสวนยางป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมแนะนำวิธีการจัดการสวนยางให้เหมาะสมรับมืออากาศแห้งในช่วงปิดกรีดยาง

กยท. มีความห่วงใยต่อเกษตรกรชาวสวนยางในการดูแลสวนยางในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อน และมีแสงแดดแรง เป็นสาเหตุทำให้ดินแห้งและส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา

นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แนะนำว่าเกษตรกรควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และเจริญเติบช้ากว่าปกติ 
นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร
แนะนำให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้ำอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วทาบริเวณลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร เพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด ป้องกันการสูญเสียน้ำของต้นยาง และป้องกันโรคหรือแมลงที่อาจเข้าทำลายได้ในเวลาต่อมา

ส่วนกรณีเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้มีดคมๆ ปาดเอาส่วนที่เสียหายออก จากนั้นทายาป้องกันเชื้อรา และนำสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้ำอีกครั้ง จะทำให้รอยแผลหายสนิทได้เร็วขึ้

ทั้งนี้หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน เกษตรกรควรทำการปลูกใหม่

เกษตรกรชาวสวนยางควรกำจัดวัชพืชในสวนยาง ออกจากบริเวณแถวยางข้างละ 1 เมตร พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งการหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้ นอกจากนี้ ควรทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้

นอกจากนั้นเกษตรกรชาวสวนยางสามารถปลูกพืชแซมในสวนยาง อาทิ กล้วย และสับปะรด เพราะสามารถให้ความชุ่มชื้นกับดิน และช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีดอีกทางหนึ่ง

หากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

- Advertisement -

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม