ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กนป. เร่งคลอดมาตรการ แก้ปัญหาปาล์มน้ำมัน 15.4 ล้านตัน ปี (61)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เร่งช่วยเหลือชาวสวนปาล์มน้ำมัน คลอด มาตรการ แก้ปัญหาเร่งด่วน พร้อมคาดการณ์ ปี 2561 จะมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน 15.40 ล้านตัน

11 พ.ค. 2561 กนป. ประชุมครั้งที่ 2/2561 โดยมี พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติพิจารณาเห็นชอบ มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้ผลักดันการส่งออกปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาด มีเป้าหมาย 300,000 ตัน ภายใน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน

2. กำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเรื่องมาตรฐานโรงงานสกัด โดยกำหนดให้โรงงาน เอ ใช้ปาล์มสุกสกัดให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่ 18% ส่วนโรงงานบี ให้สกัดปาล์มให้ได้เปอร์เซ็นต์ 30% ขึ้นไป หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานอาจจะพิจารณาปิดโรงงาน 
 พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
3. ส่งเสริมการใช้ดีเซลบี 20 สำหรับรถบรรทุก ปริมาณ 250,000 ตัน/ปี ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอโอเคมิคอล และเข้มงวดเรื่องการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม

4. มาตรการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึ้น มีเป้าหมายอยู่ที่ 20% พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมคุณภาพให้กับเกษตรกร ช่วยเหลือด้านการลดต้นทุนการผลิต

5. ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยให้ตัดโค่นต้นปาล์มที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลูกปาล์มคุณภาพ สายพันธุ์ดี 
ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ด้านราคาตลาดต่างประเทศ ปี 2561 คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยราคาน้ำมันปาล์มในตลาดมาเลเซียจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเฉลี่ยตันละ 2,300.00 ริงกิต (20.00 บาท/กิโลกรัม)

ขณะเดียวกันสถานการณ์การผลิตและตลาดของไทย ปี 2561 ด้านการผลิต มีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวม 15.40 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.71 ล้านตัน (ที่อัตราน้ำมัน 17.61% ค่าเฉลี่ยปี 2560)  เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 14.24 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลผลิตและปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น


- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม