ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กลาโหม ใช้งบ 2,600 ล้าน นำน้ำยาง 17,000 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ – พื้นปูบ่อยางพารา


กระทรวงกลาโหม เตรียมใช้งบประมาณ 2,600 ล้านบาท  นำน้ำยางพารา กว่า 17,000 ตัน ไปสร้าง “ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์” และ “สร้างบ่อน้ำปูพื้นยางพารา” ตามแผนกิจกรรมของกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยดูดซับยางพาราไปใช้ในหน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล

พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงโครงการนี้ว่า กระทรวงกลาโหมพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือยางราคาตกต่ำ 
พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ที่ผ่านมาได้มีการร่วมประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำถนนโดยร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และกรมการทหารช่าง มีการฝึกอบรมและสาธิตในเรื่องของการสร้างถนน เมื่อทางรัฐบาลได้สั่งจ่ายงบประมาณมาแล้ว ทางกลาโหมพร้อมดำเนินการทันทีและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยจะเป็นการสร้างถนนในพื้นที่ชนบท หมู่บ้าน กระจายไปเกือบ 70 กว่าจังหวัด เน้นความสำคัญให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับเศรษฐกิจของประชาชนผู้อาศัยในชุมชน เพื่อขนส่งพืชผลทางเกษตรเป็นหลัก

ทั้งนี้ แบ่งเป็นถนนในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 278 เส้นทาง ระยะทางยาว 604 กิโลเมตร ในส่วนของกองทัพบก มีจำนวน 405 เส้นทาง ระยะทางยาว 932 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 683 เส้นทาง เป็นระยะทางยาวกว่า 1,500 กิโลเมตร โดยจากการทดสอบของกรมทางหลวง พบว่า ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ จะมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นว่าดินลูกรังทั่วไปประมาณ 3-4 เท่า 
ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
นอกจากนั้นยังมีโครงการนำน้ำยางพารา ไปสร้างบ่อน้ำปูพื้นยางพารา ซึ่งเป็นบ่อน้ำในไร่นา มีขนาดประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยจะขุดบ่อให้ประชาชนผู้อาศัยในชุมชนขนาดเล็กได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ โดยหลังจากขุดสระน้ำจนมีขนาดตามที่ต้องการแล้วจะนำยางพาราไปปูที่พื้นบ่อด้วยการทาบนผ้าดิบ จะช่วยกันและแก้ปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ำในบ่อลงสู่ผิวดิน ซึ่งจะดำเนินการขุดเป็นบ่อเก็บน้ำ ทั้งหมด 60 บ่อ กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการพัฒนาและวิจัยไปด้วย หากเกิดผลดีรัฐบาลก็จะพัฒนาและทำกิจกรรมลักษณะนี้อีกในปีต่อไป

ด้านนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมได้ร่วมหารือด้านความร่วมมือ กับ กยท. เพื่อนำน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศไปใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ กระทรวงกลาโหม  กิจกรรม คือ การปรับปรุงถนนด้วยการทำเป็นถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ และการสร้างสระเก็บน้ำโดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบปูพื้นบ่อ
บ่อน้ำปูพื้นยางพารา
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ แจ้งความประสงค์ที่จะใช้ยาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 ตัน ถือเป็นปริมาณที่มากพอสมควร จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ชาวสวนยางที่ขายน้ำยางสด มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจะทำให้มีการดูดซับน้ำยังเข้าไปใช้ ในกิจการต่างๆ ของภาครัฐได้

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม