ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรยุคใหม่ แดนอีสาน ทำรายได้ทั้งปี

ปาล์มอีสานอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเกษตรกรต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าสภาพพื้นที่และสภาพอากาศไม่เหมาะสมนัก มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณน้ำฝน

แต่สำหรับ อัมรินทร์ โยธาวงศ์ เกษตรกรยุคใหม่ แห่ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เขาความมุ่งมั่นที่จะทำสวนปาล์ม เพราะมองแล้วว่าพื้นที่ของตัวเองเหมาะสม และทำสวนแบบผสมผสาน ได้หลายอย่าง โดยพื้นที่ 32 ไร่ แบ่งทำสวนปาล์ม ขุดบ่อน้ำ ปลูกผัก-ผลไม้เล็กๆ น้อยๆ ไว้ทานเอง รวมถึงเลี้ยงไก่ เป็ด และห่าน เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด

จริงๆ แล้วอาชีพหลักของเกษตรกร ของอัมรินทร์คือ  เพาะเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่าย ไม่ได้ปลูกปาล์มเป็นอาชีพหลัก เขาให้ความเห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ใช้เวลามาก เพียงแต่ต้องเข้ามาให้ปุ๋ยสม่ำเสมอและตัดทะลายปาล์มตามวันที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งด้วยความที่สวนปาล์มใช้เวลาบริหารจัดการน้อยจึงแบ่งเวลาไปทำงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดรายได้หลายทางยิ่งขึ้น
พื้นที่ชุ่มน้ำมีน้ำตลอดทั้งปี
แต่ก่อนที่จะปลูกจำเป็นต้องศึกษาเรื่องวิธีการดูแลสวน การบริหารจัดการ รวมถึงสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วย

ก่อนอื่นเราต้องมองพื้นที่ของตัวเองก่อน มีน้ำเพียงพอสำหรับทำสวนปาล์มไหม เพราะว่าพืชตัวนี้อาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักเลย ถ้าจัดการน้ำได้ก็โอเคเลยปลูกได้เลย ถ้าน้ำไม่มีก็อย่าไปปลูกเลย ปลูกอย่างอื่นดีกว่า

อย่างสวนผมเป็นดินแบบที่มีน้ำซึมอยู่ตลอด ปาล์มเขาต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขัง ผมก็เลยต้องยกร่องไม่ให้น้ำขัง ในร่องน้ำก็จะมีน้ำทั้งปี ตรงนี้นับว่าเป็นความโชคดีของเรา
ปาล์มน้ำมันพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่าอายุ 6 ปี
ปัจจุบันสวนปาล์มของอัมรินทร์อายุ 6 ปี ปลูกระยะห่าง 8×8×8 เมตร ใช้สายพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า โดยเจ้าของสวนให้เหตุผลว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทนแล้ง ทะลายดก ผลผลิตสูง ในพื้นที่ 32 ไร่ ตัดรอบหนึ่งๆ ได้ประมาณ 6-9 ตัน หรือ 12-18 ตัน/เดือน

ส่วนรอบการตัดขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น ฤดูฝนปาล์มดกเป็นพิเศษจะตัด 10 วันครั้ง ส่วนฤดูแล้วจะตัด 15 วัน/ครั้ง ช่วงปาล์มราคาดีจะมีรายได้ถึง 70,000-80,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว

เทคนิคจัดการสวนปาล์มอย่างง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้

เนื่องจากพื้นที่ของอัมรินทร์เป็นดินปนทราย พื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย แต่มีน้ำซับอยู่ตลอดทั้งปี มีเพียงปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อย เช่น พื้นที่ๆ อยู่สูงได้รับน้ำไม่เต็มที่จะมีดอกตัวผู้ปนมาบ้าง ส่วนพื้นที่ด้านล่างบางจุดน้ำขังตลอดเวลาต้นปาล์มจึงใบเหลืองเจริญเติบโตช้าและให้ทะลายน้อยกว่าบริเวณที่ได้รับน้ำอย่างพอเหมาะ
พื้นที่ด้านล่างบางจุดน้ำขังตลอดเวลาต้นปาล์มจึงใบเหลืองเจริญเติบโตช้า
เมื่อมีน้ำซับในดินตลอดจึงต้องทำร่องน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขังราก และเก็บน้ำไว้ให้ปาล์มใช้ในช่วงแล้งด้วย อัมรินทร์จึงขุดร่องน้ำแบบแถวเว้นแถว เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับวางทางใบด้วย

เขาเน้นการใส่ปุ๋ยบนกองทางทั้งปุ๋ยเคมี มูลสัตว์ และธาตุโบรอนเสริม โดยใส่แม่ปุ๋ยให้ได้สูตร 14-7-30 แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี คือช่วงต้นฝน กลางฝน และปลายฝน ครั้งละ 1 กก. รวมทั้งสิ้นเขาใช้ปุ๋ยเคมี 3 กก./ต้น/ปี, ใส่ขี้หมู 1 กระสอบ/ต้น/ปี และช่วงกลางปีจะใส่โบรอน 3 ขีด/ต้น/ปี และมีแนวโน้มว่าต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยในปีต่อๆ ไปตามผลผลิตที่สูงขึ้น

ส่วนการจัดการเรื่องหญ้าที่สวนไม่ใช้ยากำจัดวัชพืชเลย แต่จะใช้วิธีการตัด ถ้าเป็นฤดูแล้งจะไม่ตัดเลยเพราะต้องการให้หญ้าช่วยรักษาความชื้นบริเวณหน้าดินด้วย

ผมศึกษามาจากพี่ๆ น้องๆ ชาวสวนปาล์มน้ำมันในอินเตอร์เน็ตเรื่องการวางกองทางและใส่ปุ๋ยบนกองทาง มันมีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาความชื้นในดิน การปรับสภาพดินทำให้มีอินทรียวัตถุมากขึ้น เมื่อดินสมบูรณ์เราใส่ปุ๋ยเข้าไปปาล์มก็ตอบสนองต่อปุ๋ยได้มากขึ้น มันช่วยลดต้นทุนปุ๋ยไปได้อีกทางหนึ่งเลยครับ
ตัดปาล์มสุกชาวสวนได้ราคา ลานเทไม่ลำบากใจ
เกษตรกรรายนี้ให้ข้อมูลกับทีมงานว่า การตัดปาล์มสุกไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย การที่เกษตรกรตัดปาล์มสุขไปขายลานเทก็ไม่ลำบากใจ เพราะลานเทเองก็ต้องเอาไปส่งต่อให้กับโรงงาน ถ้าปาล์มไม่สุกโรงงานก็ต้องคัดกลับมา หมายความว่าลานเทต้องมากดราคากับเกษตรกร ซึ่งปาล์มของอัมรินทร์ต้องตัดสุก 100% มีลูกร่วง 2-3 ลูกเป็นอย่างน้อย และนำไปจำหน่ายที่ลานอุดรปาล์ม จ.อุดรธานี

ทัศนคติการทำสวนปาล์มน้ำมันของอัมรินทร์ เกษตรกรยุคใหม่
ผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องรายได้และการบริหารจัดการเวลาเป็นหลัก ถ้าทำสวนยางต้องทำทุกวัน เข้าสวนกรีดยางตอนเช้ามืด แต่ข้อดีคือมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง
ทำนาข้าว ทำไร่อ้อย พวกพืชไร่ต่างๆ ต้องเก็บเกี่ยวถึงจะมีรายได้ปีละครั้ง ในขณะที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวัน ส่วนปาล์มน้ำมันเข้าตัดเดือนละ 2 ครั้ง กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ก็ทำเป็นครั้งๆ ไป เรามีรายได้ทุก 15 วัน ผมว่ามันโอเค
แล้วมันตอบโจทย์ผมคือผมไม่ชอบทำงานตอนกลางคืน แล้วผมมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ มีเวลาทำธุรกิจอย่างอื่นได้ มีเวลาไปทำในสิ่งที่เราชอบ ผมเลี้ยงไก่ชนอยู่ด้วย คิดๆ แล้วในสวนปาล์มนี่ 1 เดือน ทำงานอาทิตย์เดียว เดือนหนึ่งทำงาน 7 วัน ที่เหลืออีก 25 วันผมทำอะไรที่สร้างรายได้อีกตั้งเยอะ

ผมว่าทำสวนปาล์มน้ำมันตอบโจทย์ชีวิตผมที่สุด สำหรับผมมองว่าพืชเกษตรนี่ไม่มีตัวไหนได้เท่ามันหรอกครับ แม้กระทั่งยางพารา ผมว่าทำสวนปาล์มนี่เราอยู่ได้สบายๆ แต่ถ้าอยากให้อยู่ได้สบายมากๆ เลย คือขอให้ราคาไม่ต่ำกว่า 4 บาท จะดีมากๆ เลยครับ

ขอขอบคุณ
ปาล์ม อัมรินทร์ โยธาวงศ์
43/9 บ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 06-1297-8244ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม