ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

IRPC ซื้อ “หมอนยางพารา” จากกลุ่มเกษตรกร 2.25 ล้านบาท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซื้อหมอนยางพารา จาก สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จ. จันทบุรี และสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ.ตราด ภายใต้แบรนด์ “เอราวัณ” ส่งมอบล็อตแรกมูลค่า 2.25 ล้านบาท

การลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จ. จันทบุรี สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ. ตราด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี จำกัด เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและสามารถทำธุรกิจได้ ทั้ง 2 แห่งได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ เอราวัณ ที่มีความเข้มแข็งและสามารถส่งออกได้ และเป็นการสนองตอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
 
นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ์
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ขวา) รองผู้ว่า กยท. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา
นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พิซี จำกัด กล่าวว่า ในทุกปีสหกรณ์ฯ มีการแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ปกติที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้มอบของให้สมาชิกเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของอื่นๆ แต่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยางในประเทศ ทางสหกรณ์จึงมีแนวคิดในการแจกหมอนยางพาราให้กับสมาชิก จำนวน 4,450 ใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.25 ล้านบาท และจะมีการขยายการสั่งเพิ่มอีกในอนาคตเพื่อแจกพนักงานของบริษัททั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในฐานะสหกรณ์  หลังจากการลงนามสัญญาซื้อขายในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ มีความตั้งใจจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา โดยการ พรีออเดอร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีแหล่งในการซื้ออีกช่องทางหนึ่ง ตามเจตนารมณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน 

นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด กล่าวว่า ในฐานนะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด และสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ หมอน และที่นอนยางพารา ภายใต้แบรนด์ “เอราวัณ” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้สร้างเสถียรภาพราคายางในภาวะที่ราคายางผันผวน

ผ่านมาได้มีการส่งออกไปต่างประเทศและมีการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ การลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารากับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี ในครั้งนี้นับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะมีการต่อยอดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอน

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม