ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เครื่อง วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ลดความขัดแย้งซื้อขายปาล์ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้น เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มน้ำมัน เครื่องมีขนาดเล็กแบบพกพา สามารถนำไปใช้วัดที่ลานเท หรือที่ใดก็ได้ที่ต้องการ

หลักการของการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวก็คือพัฒนาเครื่องที่ส่งคลื่นแสงไปยังผลปาล์ม แล้ววัดการดูดกลืนแสง เนื่องจากสารต่างๆ ที่มีอยู่ในผลปาล์มมีการดูดกลืนแสงที่ไม่เท่ากัน จากนั้นเครื่องก็นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่และบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันในผลปาล์มได้เลย โดยไม่ต้องตัดผลออกมาจากทะลายปาล์ม และไม่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ในการวิเคราะห์

ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในสวน และลานเททะลายปาล์ม ให้กับ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และตัวแทนสหกรณ์ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ราย

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามผลักดันมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มในเชิงคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน และให้โรงงานสกัด หรือลานเท รับซื้อผลปาล์มสดตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันจริง คือ ไม่ต่ำกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงประสบปัญหา เนื่องจากขาดเครื่องมือพิสูจน์คุณภาพปาล์มน้ำมันแต่ละทลาย และมีปัญหาการสูญเสียเปอร์เซ็นต์น้ำมัน จากการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มจากรถกระบะสู่ลานเท

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้มีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้ว โดยอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมัน ทั้งแบบที่ใช้วัดในส่วน และแบบติดตั้งที่ลานเท จะช่วยลดข้อโต้แย้งในการซื้อขายทะลายปาล์ม โดยเฉพาะทลายปาล์มกึ่งดิบกึ่งสุก

ส่วนลานเทก็จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียปริมาณน้ำมันในขั้นตอนการนำทะลายปาล์มลงจากรถขนส่ง โดยเบื้องต้นจะมอบอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในสวน จำนวน 20 เครื่อง และลานเททะลายปาล์ม จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้เกษตรกรและสหกรณ์นำไปทดลองใช้ ก่อนที่จะมีการมอบอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะประกอบด้วย อุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในสวน จำนวน 200 เครื่อง และลานเททะลายปาล์ม จำนวน 3 เครื่อง ต่อไป

ที่มา : สำนักงานข่าว กรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม