ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ถามมา ตอบไป รวม 13 ข้อสงสัย ปลูกไผ่ในสวนยาง โดย สวนไผ่อาบู

มีคำถามที่มีพี่ๆ เพื่อนๆ ถามกันเข้ามาบ่อย เกี่ยวกับการทำสวนไผ่ในสวนยางทำได้หรือไม่ อย่างไร 13 คำถามและคำตอบ ต่อไปนี้น่าจะสร้างความกระจ่างได้มากครับ

1. ปลูกไผ่ในสวนยางพารา...ทำได้หรือไม่
“ตอบ” การปลูกไผ่ในสวนยางนั้น “สามารถทำได้” เพราะไผ่และยางพารามีระบบรากสำหรับดูดกินธาตุอาหารอยู่ในระดับที่ต่างกัน ต้นยางพารามีระบบรากลึก ในขณะที่ไผ่เป็นระบบรากตื้นหากินที่ผิวหน้าดิน

2. ปลูกไผ่ช่วงที่ต้นยางอายุเท่าไหร่เหมาะสมที่สุด
“ตอบ” ช่วงอายุของต้นยางที่เหมาะจะปลูกไผ่มากที่สุด คือ แปลงยางที่มีอายุ 3 ปี หรือหากจะขยายช่วงให้กว้างขึ้น ก็จะเป็นช่วง ปีที่ 2-3-4 ของการปลูกยาง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้นยาง แต่ก็ใช่ว่าแปลงยางที่ร่ม ต้นยางโตแล้วจะปลูกไม่ได้นะครับ สามารถปลูกได้เช่นกัน แต่จะมีวิธีการดูแลต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย 
3. ปลูกไผ่ในสวนยางต้องทำอย่างไร
“ตอบ” การเตรียมการที่สำคัญ คือ การเตรียมหลุมปลูก หลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 ฟุต ปลูกห่างกันต้นละ 6 เมตร และรองก้นหลุมด้วยขี้ไก่หนึ่งขันอาบน้ำ ไผ่เป็นพืชที่มีระยะการพักตัวนาน จึงต้องให้ธาตุอาหารสม่ำเสมอในช่วงแรกปลูก หลังจากนั้นก็ควรให้ปุ๋ยทุกๆ 3-4 เดือน
ดูแลกำจัดวัชพืชในช่วงที่ไผ่ยังเล็ก จนประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี ไผ่ในสวนยางก็จะเริ่มให้หน่อ

4. ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไผ่ในสวนยางมีอะไรบ้าง
“ตอบ”
  • เพิ่มช่องทางเสริมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยางได้อีกทาง
  • ช่วยให้เจ้าของสวนประหยัดค่าตัดหญ้า เพราะสวนไม่รก เนื่องจากมีใบไผ่ทับถมกัน
  • ต้นยางจะได้รับปุ๋ยที่เกิดจากดินโคนกอไผ่ ซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ กอไผ่จึงเป็นเสมือนโรงงานปุ๋ยขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วสวนยาง
  • ไผ่จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นให้กับต้นยางในช่วงหน้าแล้ง กอไผ่ทำหน้าที่เสมือนถังน้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งสวนยาง
  • ช่วยรักษาโรครากเน่าโคนเน่าให้แก่ต้นยาง เพราะบริเวณกอไผ่เป็นที่อยู่อาศัยของ “เชื้อราไตรโคเดอร์มา” ทำหน้าที่กัดกินเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าในต้นยาง
  • ช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพ เพราะไผ่ตงลืมแล้ง สามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่าง เช่น ทำข้าวหลาม ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำถ่านไม้ไผ่ หรือ แม้แต่ขุดขายเป็นลำๆ เพื่อการจัดสวน
  • รากไผ่ตงเป็นเสมือนตาขาย ช่วยกันดินพังทลายและกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
  • ไผ่ช่วยสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะการทำงานในสวนไผ่เป็นงานเบาๆ ผู้สูงอายุสามารถทำเพื่อเป็นการออกกำลังกายได้ดี
  • ได้สังคมของการเกษตรกรรมที่กว้างขึ้น เพราะการปลูกไผ่ในสวนยาง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดย่อมๆ ให้กับชุมชน
  • เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ ของสวนไผ่อาบู
5. ปลูกไผ่ในสวนยางจะมีผลกับต้นยางหรือไม่
“ตอบ” มีผล...สวนยางพาราที่มีการปลูกไผ่เป็นพืชแซมจะให้ผลผลิตสูงกว่าแปลงยางทั่วไปประมาณ 30% เพราะดินมีความชุ่มชื้น จะมีความสมบูรณ์มากกว่าสวนยางทั่วไป

6. การปลูกไผ่ในสวนยางมีข้อเสียหรือไม่
“ตอบ” มี...เวลาที่มีฝนตกต้นยางจะแห้งช้ากว่าปกติ เพราะแสงส่องลงมาได้น้อย และ กิ่งไผ่ที่เกิดจากการสางแต่งกอ ที่วางกองไว้จะทำให้สวนดูไม่เรียบร้อย

7. ถ้าคนปลูกไผ่แซมในสวนยางกันมากๆ จะมีผลต่อราคาผลผลิตหรือไม่
“ตอบ” มีผล...หากมีคนปลูกกันมากๆ ปลูกโดยขาดความเข้าใจ ผมว่ามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตแน่นอน แต่หากผู้ปลูกมีความเข้าใจ ปลูกเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางรายได้ ไม่ว่าจะปลูกไผ่กันมากขนาดไหนก็ไม่เจอปัญหาเรื่องราคาแน่นอน 
- Advertisement - 
8. ราคาขายหน่อไผ่ตงลืมแล้งเป็นอย่างไรบ้าง
“ตอบ” ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูที่ไม่มีไผ่บ้าน ราคาขายอยู่ที่ 35-50 บาท ยิ่งช่วงแล้งราคายิ่งสูง ช่วงในฤดูราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10 บาท แต่ส่วนมากเราจะไม่ขายเป็นหน่อเพราะในฤดูจะไม่ได้ราคา จึงควรเน้นที่การแปรรูปเก็บไว้ขายนอกฤดู

9. ปลูกไผ่ในสวนยาง จะมีปัญหากับการขอสงเคราะห์หรือไม่
“ตอบ” ไม่มีปัญหาครับ การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง ปลูกอะไรก็ได้ขอเพียงปลูกแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบกับการให้ผลผลิตของต้นยาง
ไผ่จึงสามารถปลูกได้ แต่ผู้ปลูกต้องมีวิธีการจัดการสวนไผ่ในสวนยางที่ถูกต้อง เพื่อให้พืชทั้งสองอยู่กันได้อย่างเกื้อกูล

10. ระยะระหว่างร่องยางที่เหมาะกับการปลูกไผ่แซมอยู่ที่กี่เมตร
“ตอบ” ระยะไม่ควรต่ำกว่า 3x6 เมตร จำนวนของกอไผ่ที่ปลูกแซมควรเหมาะสมกับระยะห่างของร่องยาง เช่น หากร่องยางมีระยะห่าง 3x6 เมตร ให้ปลูกไผ่แบบสลับฟันปลากับต้นยาง โดยปลูกไผ่ห่างกัน 2 ช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 6 เมตร

ถ้าระยะห่างระหว่างร่องยาง 3x7 เมตร สามารถปลูกไผ่ได้เยอะกว่า คือ ปลูกสลับฟันปลากับต้นยาง ห่างกันหนึ่งช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 3 เมตร ทั้งนี้หากปลูกไผ่แน่นเกินไป สวน อาจจะทึบ อาจจะมีปัญหาเชื้อราตามมาได้ 
11. การปลูกไผ่แซมในแปลงยางที่โตแล้ว หรือ แปลงที่เปิดกรีดแล้วทำได้หรือไม่ และ ทำอย่างไร
“ตอบ” ทำได้ครับ แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องแสงน้อย จึงต้องเร่งให้ไผ่โตในช่วงก่อนปลูก และ ช่วงแรกปลูก โดยให้นำต้นไผ่มาอนุบาลไว้ก่อนปลูก อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ไผ่สะสมอาหารเต็มที่ โดยควรให้ปุ๋ยบำรุงทุก 10-15 วัน และ ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ ต้นไผ่จะได้สมบูรณ์เกิดลำได้เร็วขึ้นแม้แสงน้อย

12. ถ้าเราปลูกไผ่แซมในสวนยาง แล้วกอไผ่มันจะไม่โตแย่งปุ๋ยต้นยางเหรอครับ
“ตอบ” ถ้าเราปลูกแบบดูแล ขนาดของกอไผ่จะไม่โต เพราะเราตัดหน่อ กิน แจก ขายอยู่ตลอด หนึ่งกอมีเยอะเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน 4-5 ลำ เพราะฉะนั้นเรื่องไผ่จะแย่งปุ๋ยยาง...ลืมไปได้เลยครับ
ที่สำคัญไผ่กับยางมีระบบรากต่างกัน ไผ่หากินระดับผิวดิน ยางหากินลึกกว่า เขาจึงไม่แย่งอาหารกัน

13. เวลาไผ่พุ่งสูงมันจะไม่บังแสงต้นยางเหรอครับ
“ตอบ” หัวใจของการปลูกไผ่ในสวนยาง คือ เราต้องคุมความสูงของลำไผ่ ให้อยู่ต่ำกว่าต้นยางเสมอ เพื่อไม่ให้กระทบกับการสังเคราะห์แสงของต้นยาง ไผ่ได้รับแสงน้อยผลผลิตจะด้อยลงบ้าง แต่ประโยชน์ที่ได้อย่างไรก็คุ้ม

พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับ ผมจะได้มาตอบให้ทุกข้อสงสัย
.
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 3 ต.ค. 2018
 สวนไผ่อาบู
142 หมู่ 5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์  0862822176
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม