ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ต้องรู้ก่อนใส่ โดโลไมท์ ในสวนปาล์มน้ำมัน

เกษตรกรสวนปาล์มมักเข้าใจว่า โดโลไมท์ คือ ปุ๋ยที่ให้ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมัน​ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนหนึ่งเท่านั้น​ ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนจะใช้โดโลไมท์​


รู้จักโดโลไมท์

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า โดโลไมท์ คือ ปูน ไม่ใช่ ปุ๋ย เป็นสารปรับปรุงดิน ช่วยเพิ่มค่า pH ดิน เมื่อมีสภาพเป็นกรด ความพิเศษของโดโลไมท์ คือ จะมีธาตุอาหารพืช 2 ตัว เป็นผลพลอยได้มาด้วย คือ แคลเซียม 30% และแมกนีเซียม 20%

 

ประโยชน์ของโดโลไมท์

✔ช่วยปรับปรุงสภาพดินที่มีค่า pH เป็นกรดให้เหมาะกับการเติบโตของพืช ทำให้พืชดูดธาตุได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเชียม

ช่วยลดความเป็นพิษของจุลธาตุ (Fe Mn Zn Cu) และอลูมินั่ม (AI) ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่ม pH เนื่องจากในดินกรดจุลธาตุและอลูมินั่มจะละลายออกมามากจนเป็นพิษกับพืช

เพิ่มธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน

ช่วยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารของดินพืชก็สามารถดูด ไปใช้ได้นานขึ้น (เพิ่มค่า CEC = Catch Ion Exchange Capacity ความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำ)

เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่ม pH เพราะจุลินทรีย์บางตัวทนสภาพกรดจัดไม่ได้

 

โทษของโดโลไมท์

✖ในพืชปาล์มน้ำมันการใส่โดโลไมท์เกษตรกรมักหวังผลจากแมกนีเซียม และแคลเซียม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนัก จึงใส่ปริมาณมากเกินไป จนกลายเป็นโทษ และนี่คือโทษของการใส่โดโลไมท์มากเกินไป

ค่า pH ดินเป็นด่างเกินไป ทำให้พืชดูดธาตุอาหารบางตัวไม่ได้ เช่น ฟอสฟอรัสและจุลธาตุต่างๆ (Fe Mn Zn Cu )

แคลเซียมและแมกนีเซียม ที่มีมากเกินไปจะไปขัดขวางการดูดธาตุโพแทสเซียม

ทำลายโครงสร้างดิน ดินแน่นแข็ง น้ำซึมผ่านยาก

 

เมื่อไหร่จึงใส่โดโลไมท์

อันดับแรกก่อนจะใส่โดโลไมท์ควรวัด pH ดิน และควรหวังผลการใส่เพื่อปรับสภาพดินที่เป็นกรด (ค่า pH ต่ำกว่า 5) ไม่ควรใส่หากดินเป็นด่าง ปริมาณการใส่ที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน ในดินที่เป็นกรด 2 กก./ต้น/ปี โดยใส่สลับกับคีเซอร์ไรท์

 

📌มีผลวิจัยว่า ใช้โดโลไมท์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สามารถปรังปรุงดินกรดได้เร็วกว่าใช้โดโลไมท์อย่างเดียว

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/KasetGradeD/posts/418037442121276

https://www.facebook.com/univanichoilpalmseeds/posts/969208223873870

- Advertisement -ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม