ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ครม.อนุมัติ 18,600 ล้านบาท ช่วยชาวสวนยาง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 18,600 ล้านบาท เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินกว่า 18,604 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรชาวสวนยางและช่วยค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ เนื่องจากสถานการณ์ราคายางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นเกษตรกรชาวสวนยางคนกรีดยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. 
ล่าสุดที่มีเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ที่มีสวนยางเปิดกรีด จำนวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย คิดเป็นพื้นที่เปิดกรีดแล้วกว่า 10 ล้านไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีดจริงไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาท และคนกรีดยาง 700 บาท สำหรับการกำหนดอัตราการช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตและราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงราคายางตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเป็นระยะเวลา 5 เดือน

คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางอีก 4 ล้านไร่ที่ยังไม่ลงทะเบียน จะหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

ขณะที่มาตรการการนำยางพารามาทำถนน หรือซ่อมแซ่มถนน คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.) กรมบัญชีกลาง จะสามารถประกาศราคากลางเพื่อนำยางพาราไปดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม