ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มไทยยูเนียนออยล์ปาล์ม มั่นใจ “ปุ๋ยซีพีไอพลัส” ลดต้นทุนหลายด้าน

ถ้าพูดถึง ไทยยูเนี่ยนออยล์ปาล์ม” คนในวงการปาล์มน้ำมันรุ่นแรกๆ และคนในจังหวัดสงขลาจะรู้จักเป็นอย่างดีในฐานะสวนปาล์มน้ำมันเก่าแก่ขนาด 850 ไร่ อายุมากกว่า 30 ปี เกิดจากการรวมตัวของหุ้นส่วนหลายๆ ท่าน โดยปัจจุบันมี คุณศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล เป็นผู้จัดการสวน ซึ่งถือว่าเป็น Generation รุ่นที่ 2 ที่เข้ามาดูแลจัดการพื้นที่สวนทั้งหมด

ผู้จัดการสวน บริษัท ไทยยูเนี่ยนออยล์ปาล์ม จำกัด เท้าความว่าปาล์มที่ปลูกรุ่นแรกๆ ใช้พันธุ์ปาล์มจากมาเลเซีย เพราะทางบริษัทให้ผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาช่วยดูแลให้ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้ปาล์มส่วนใหญ่ก็ได้อายุโค่นแล้ว เมื่อถึงเวลา Re-Plant จึงมองหาปาล์มที่ถูกพัฒนาขึ้นในเมืองไทย มีงานวิจัยรองรับ 
ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้จัดการ สวนปาล์มไทยยูเนียนออยล์ปาล์ม
สวนปาล์มรุ่นแรกๆ ของสวนปาล์มไทยยูเนียนออยล์ปาล์ม

“ปาล์มเก่าอายุ 15-30 ปี ตอนนี้เหลือแค่ 80 ไร่ ส่วนปาล์มปลูกใหม่อายุ 1-3 ปี ตอนนี้มีประมาณ 770 ไร่ และเกือบทั้งหมดใช้ ปาล์ม “ซีพีไอไฮบริด” เพราะมั่นใจในงานวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์ พร้อมกับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มจากแม่ปุ๋ยมาใช้ปุ๋ย “ซีพีไอพลัส” ปุ๋ยสูตรสำเร็จที่มาธาตุอาหารตามที่ปาล์มต้องการมากถึง 9 ชนิด เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานและการเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น”

“ตัวผมเองเป็นนักวิชาการ  ก็ค่อนข้างเชื่อในงานวิจัยเลยตัดสินใจเลือกพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับและเป็นที่มาว่าทำไมเราเลือกพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด ตอนนี้เราก็รอดูในอนาคตว่าผลผลิตที่ออกมาจะเป็นไปตามที่งานวิจัยบอกไว้หรือไม่ อย่างไร..??” คุณศักดิ์ชัยให้ข้อมูลเบื้องต้น
ปาล์มรุ่นใหม่ทั้งหมดของสวนปาล์มไทยยูเนียนฯ เลือกปลูก พันธุ์ ซีพีไอไฮบริด เพราะมั่นใจในงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์
คุณศักดิ์ชัย เล่าว่า บริษัทมีความโชคดีที่คนงานของสวนส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ด้วนกันมาตั้งแต่ตอนแรก อยู่มาเป็น 30 ปี ทุกคนมีความผูกพัน อยู่กันเป็นครอบครัวมีที่พักอยู่ในสวน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นบ้านของทุกคน เป็นบ้าน เป็นอาชีพ เป็นรายได้ เขาก็จะดูแลอย่างดี

“ต้นทุนการบริหารจัดการสวนของเราอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 3 บาท คิดว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่ทำเองลงแรงเองต้นทุนน่าจะลดลงกว่านี้ การจัดการแต่ละสวนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนคือจุดคุ้มทุน”

แม้ว่าสวนขนาดใหญ่จะซื้อปุ๋ยครั้งละมากๆ และได้ราคาถูกกว่าสวนเล็กทั่วไป แต่จุดอ่อนของการจัดการสวนขนาดใหญ่ก็คือทุกอย่างต้องเป็นระบบ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

นอกจากนั้นไทยยูเนียนออยล์ปาล์มจึงหันมาใช้ปุ๋ยผสม ซีพีไอ พลัส (CPI Plus) จาก บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จที่มาธาตุอาหารตามที่ปาล์มต้องการมากถึง 9 ชนิด เป็นปุ๋ยสูตรแรกและสูตรเดียวที่รวมธาตุอาหารมากที่สุดรวมอยู่ในกระสอบเดียว จึงช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานและการเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น

ปกติแล้วพืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารมากถึง 16 ชนิด แต่ละธาตุพืชต้องการมากน้อยแตกต่างกันกันไป ธาตุบางชนิดมีอยู่ในน้ำ ในดิน ในอากาศ ในขณะที่บางชนิดต้องเติมเข้าไป ซึ่งความน่าสนใจของ ปุ๋ยซีพีไอ พลัส  คือ มีธาตุอาหารถึง 9 ชนิด ได้แก่ 
  • N (ไนโตรเจน) : สร้างใบให้เขียว ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
  • P (ฟอสฟอรัส) : ช่วยพัฒนาการรากและต้น เร่งดอก
  • K (โพแทสเซียม) : ช่วยการเจริญเติบโต มีส่วนในกลไกการเปิด-ปิดปากใบ
  • Ca (แคลเซียม) : ทำงานร่วมกับโบรอน ช่วยให้เซลล์แข็งแรง ช่วยในการผสมเกสร
  • Mg (แมกนีเซียม) : เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสร้างแป้ง โปรตีน และไขมัน
  • S (กำมะถัน) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ กรดอะมิโน และโปรตีน
  • B (โบรอน) : ช่วยในการติดผล และขยายขนาดผล
  • Cu (ทองแดง) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ และกระตุ้นเอนไซม์ป้องกันโรค
  • Zn สังกะสี : ช่วยการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรดและโปรตีน ช่วยสร้างฮอร์โมนออกซิน ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของปาล์ม

 เนื่องจาก ซีพีไอ พลัส พัฒนาสูตรปุ๋ยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง ใช้ข้อมูลมวลชีวภาพและค่าวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของต้นปาล์มน้ำมันพันธุ์ผลผลิตสูงของสวนซีพีไอ (บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม) ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา โดยใส่ปุ๋ยบนกองทางใบทำให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 5 ตัน/ไร่/ปี ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน 20,000 ไร่


“เริ่มเราแรกใช้แม่ปุ๋ย 3 ตัว 21-0-0, 0-3-0 และ 0-0-60 ในการบำรุงสวนปาล์มและมีธาตุอาหารเสริม เช่น แมกนีเซียม และโบรอน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดจากศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ ภายหลังมีการแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตร ซีพีไอพลัส ทำให้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยทีละตัว ปีละหลายๆ ครั้ง ปุ๋ยซีพีไอพลัส เราใส่ครั้งเดียวได้ธาตุอาหาร 9 ธาตุ ใส่ 3 ครั้ง/ปี  แต่ถ้าเป็นแม่ปุ๋ยเราต้องใส่ปุ๋ยทีละตัวเสียค่าแรงงาน 6 ครั้ง ทำให้ประหยัดต้นทุนการใส่ปุ๋ยไปได้มาก และจากการทดลองใช้ไปเห็นผลว่าลูกปาล์มใหญ่ขึ้น น้ำหนักทะลายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน”

จากข้อมูลนี้ทำให้สวนขนาดใหญ่หลายๆ แห่งหันมาใช้ปุ๋ยสูตรมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการใส่ปุ๋ย ในขณะที่สวนขนาดเล็กนั้นปุ๋ยสูตรก็ตอบโจทย์ได้ดีเพราะไม่ต้องไปหาซื้อธาตุอาหารบางตัวที่ต้องใช้แค่นิดเดียวแต่ทั้งหายากและราคาสูง ถือว่า ปุ๋ยซีพีไอ พลัส เข้าถึงการใช้งานของสวนปาล์มทุกขนาดเลยทีเดียว
ขอขอบคุณ
ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
พีระ กมลชิโน
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
16 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร. 077 975 522, 098 016 6775
- Advertisement -


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม