ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มเล็ก ตัดแต่งทางใบอย่างไร...?


ช่วงปาล์มเล็กยังไม่ให้ผลผลิต ห้ามแต่งทางใบจนถึงระยะการเก็บเกี่ยว (30 เดือน)


เพราะในช่วงนี้ต้นปาล์มกำลังเจริญเติบโต จำเป็นต้องสร้างอาหารจำนวนมาก ต้นปาล์มจึงต้องการสังเคราะห์แสงมากด้วย


หากแต่งทางใบออกจะเป็นการลดพื้นที่ในการสังเคราะห์แสง ทำให้ต้นปาล์มสร้างอาหารได้น้อยลง และยังทำให้โคนลำต้นปาล์มมีขนาดเล็กด้วย


ส่วนช่วงปาล์มเล็กเริ่มที่ให้ผลผลิต ช่วงนี้ใบปาล์มยังไม่บังแสงระหว่างต้น ประกอบกับเป็นช่วงที่ปาล์มต้องการอาหารสูง ดังนั้นจึงควรรักษาใบปาล์มไว้ให้มากที่สุด และในการเก็บเกี่ยวทะลายไม่ควรตัดทางใบที่รองทะลายออก


โดยปกติต้นปาล์มที่มีอายุ 4-5 ปี ควรเก็บใบที่รองทะลายไว้ 2-3 ทางใบ แต่เมื่อปาล์มอายุ 6 ปี จะเก็บทางใบไว้เพียง 2 ทางใบ ซึ่งเกษตรกรจะเรียกว่า ทางรองรับทะลาย และทางรองรับน้ำ


 ที่มา : คู่มือเกษตรกร  การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน ธีระพงศ์ จันทรนิยม


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม