ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ จะทำให้ผลผลิตดีหรือไม่..?

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการ
“ธาตุอาหาร” ปริมาณมาก ซึ่งในระยะที่ปาล์มให้ผลผลิตแล้ว การให้ปุ๋ยทางใบ จะไม่เพียงพอกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน
…!


สำหรับแปลงเพาะกล้าปาล์ม อายุ 1-3 เดือน สามารถให้ปุ๋ยทางใบได้ เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ปาล์มยังไม่ต้องการธาตุอาหารปริมาณมากนัก แต่ต้องมีการใช้ปุ๋ยทางดินด้วย สำหรับจุลธาตุ เช่น เหล็ก สังกะสี อาจให้ทางใบได้ เนื่องจากปาล์มต้องการปริมาณน้อยมาก

 

ในการให้ปุ๋ยทางใบ พืชจะต้องสามารถดูดซึมอาหารเข้าทางใบได้ง่าย แต่ใบปาล์มจะมีลักษณะเป็นมัน ทำให้ดูดซึมอาหารได้ยาก สังเกตได้จากเมื่อเรากำจัดกล้าปาล์ม ใต้โคนโดยการฉีดพ่นด้วยยากำจัดวัชพืชแบบดูดซึม จะเห็นว่ากล้าปาล์มไม่ตายเนื่องจากใบปาล์มมีการดูดซึมยาได้น้อยนั่นเอง

 

ปุ๋ยทางใบสามารถใช้ได้สำหรับธาตุอาหารเสริมที่ปาล์มต้องการใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆ ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้มีเพียงพอในดินแล้ว นอกจากบางพื้นที่ ซึ่งมีการขาดธาตุดังกล่าวอย่างรุนแรง


ที่มา : สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ำมัน

ลิงก์ : https://bit.ly/3cfdFxi

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม