ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มใหญ่ ตัดแต่งทางใบอย่างไร...?

ช่วงนี้ปาล์มจะมีทางใบยาวคลุมพื้นที่ ทำให้มีการซ้อนทับของทางใบ การเก็บทางใบไว้มากจนเกินไปจะมี “ผลเสีย” มากกว่า “ผลดี”

เนื่องจากใบปาล์มทำหน้าที่ “สังเคราะห์แสง” แต่ถ้าหากใบปาล์มถูกบังแสงการสังเคราะห์แสงจะมีประสิทธิภาพลดลง แต่เนื่องจากใบปาล์มมีชีวิตจึงต้องมีการหายใจซึ่งต้องใช้พลังงาน

ดังนั้นการเก็บทางใบปาล์มจึงควรมีปริมาณที่เหมาะสม โดยต้องตัดใบที่ไม่ถูกแสงทิ้ง โดยทั่วไปจะเก็บรักษาไว้ 1-2 ทางใบ (ตามความเหมาะสม) แต่อย่างไรก็ตามการแต่งทางใบมากเกินไปจะทำให้พื้นที่การสังเคราะห์แสงลดลง และทำให้ต้นปาล์มสูงเร็ว
 ที่มา คู่มือเกษตรกร  การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ปาล์มใหญ่ควรไว้ทาง 2 ทางใต้ทะลายไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม