ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

โค่นต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตผิดปกติทิ้ง ช่วยเพิ่มผลผลิต/ไร่ และลดต้นทุนได้อย่างไร

ในการปลูกปาล์มนั้น แม้จะมีการคัดต้นกล้าที่สมบูรณ์ คุณภาพดี และมีการปลูกซ่อมต้นที่ผิดปกติในช่วงปี
แรกแล้วก็ตาม แต่เมื่อต้นปาล์มเริ่มให้ผลผลิตก็มักจะพบว่า แม้จะมีการดูแลจัดการใส่ปุ๋ยอย่างดี ก็ยังมีต้นปาล์มบางต้นให้ ผลผลิตน้อยผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต้นนั้นๆ

ขณะที่สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มระยะชิด (น้อยกว่า 9x9 เมตร) จนเกินไป ต้นปาล์มมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง แม้ช่วงปีแรกๆ จะให้ผลผลิตดีเพราะมีจำนวนต้น/ไร่มาก แต่เมื่อต้นปาล์มเริ่มอายุมาก จะได้รับแสงแดดน้อย ย่อมกระทบกับผลผลิตโดยรวม

คำถามคือเราจะจัดการต้นปาล์มแบบนี้อย่างไร เพื่อให้การทำสวนปาล์มยังคงคุ้มค่ามากที่สุด

👉อย่างแรก ต้องทำเครื่องหมายต้นที่ผิดปกติไว้ แล้วเก็บตัวเลขผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และถ้าพบว่าไม่คุ้มค่า ต้องโค่นทิ้งทันที

ส่วนสวนปาล์มที่ปลูกระยะชิดเกินไป ช่วงแรกๆ ควรเลือกโค่นต้นที่ผิดปกติก่อน จนเมื่อต้นปาล์มเริ่มบังร่มเงากันและกัน จนทำให้ผลผลิตต่ำ ต้องโค่นต้นปาล์มทิ้งจำนวนหนึ่ง โดยอาจจะโค่นแบบต้นเว้นต้นก็ได้
สวนปาล์มแปลงนี้ปลูกระยะ 7.5 เมตร เมื่อต้นปาล์มโตมากขึ้นมีการแข่งขันกันสูงมาก เจ้าของสวนบอกว่ามีแผนล้มต้นปาล์มบางส่วนทิ้ง เพื่อเพิ่มแสงให้ต้นที่เหลือ (สวนอรรณพ ยังวณิชเศรษฐ)

หลังจากปลูกปาล์มระยะชิดเกินไป 7.5x7.5 เมตร ต้นปาล์มได้รับแสงน้อย จำเป็นต้องโค่นต้นปาล์มบางส่วนทิ้ง โดยเริ่มจากต้นที่ให้ผลผลิตน้อยหรือผิดปกติ (สวน อ.พรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก)


ทั้งนี้ การโค่นปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติทิ้ง หรือโค่นบางส่วนทิ้งเพราะปลูกระยะชิดเกินไป จะทำให้จำนวนต้นต่อไร่ลดน้อยลง จะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงหรือไม่


ในความเป็นจริงถ้ามีการจัดการสวนที่ดี นอกจากผลผลิตจะไม่ลดแล้ว ยังอาจจะเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนได้อีกด้วย

เนื่องจากเมื่อปาล์มต้นหนึ่งถูกโค่นทิ้ง ต้นปาล์มรอบๆ จะได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้น ย่อมทำให้ผลผลิต/ไร่ดีขึ้น และยังลดต้นทุนปุ๋ยต้นนั้นลงได้อีกด้วย เช่น ปกติเราใส่ปุ๋ยต้นละ 8-10 กก./ต้น/ปี นั่นหมายถึงต้นทุนปุ๋ยที่จะลดลงอีกด้วย

อ้างอิง : คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม