ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปุ๋ยอินทรีย์ กับ สวนปาล์มน้ำมัน ธาตุอาหารน้อยแต่ประโยชน์สูง

ปุ๋ยอินทรีย์ จะมีธาตุอาหารน้อย เมื่อเทียบกับ “ปุ๋ยเคมี” แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจาก “คุณค่า” ของปุ๋ยอินทรีย์แล้ว นับว่ามีประโยชน์กับสวนปาล์มน้ำมันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงดิน และเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี

ดังรายละเอียดดังนี้
  • ช่วยปรับปรุงให้ดินมีการเกาะตัวเป็นเม็ดดินมีความร่วนซุย ทำให้ดินมีการอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศดีขึ้น (ระบายน้ำและระบายอากาศดีขึ้น) ช่วยให้รากปาล์มงอกเจริญเติบโตสามารถดูดน้ำ และธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้ดินสามารถดูดชับธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น ทำให้ธาตุอาหารที่ได้จากการใส่ปุ๋ยเคมีชะล้างสูญเสียน้อย ต้นปาล์มสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และใช้ได้ระยะเวลานานขึ้น
  • นอกจากนี้อาจมีธาตุอาหารพืชอื่นๆ นอกเหนือจากไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปลดปล่อยออกมาช้าๆ ให้ต้นปาล์มได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย
  • ช่วยให้ดินมีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาดินได้ช้า ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีการตกค้างเป็นกรด การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยจะทำให้ปฏิกิริยาดินลดลงช้า มีผลต่อสภาพแวดล้อมดินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชน้อย ทำให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตดี
  • การใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ ยังสามารถช่วยปกคลุมดินทำให้ลดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารในดินจากฝนตกน้ำไหลบ่าได้
ที่มา : หนังสือ เส้นทางสู่ความสำเร็จ การผลิตปาล์มน้ำมัน

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม