ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มปลูกใหม่ คลุมโคนด้วยทะลายปาล์มเปล่า เพิ่มความชื้นและธาตุอาหาร

การใช้ ทะลายปาล์มเปล่า คลุมโคนเป็นวิธีช่วย รักษาความชื้น ที่ดีให้กับต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ แต่ที่เหนือกว่านั้นคือ ทะลายเปล่ายัง ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร ให้ต้นปาล์มอีกด้วย

เพราะ ทะลายเปล่าสด จะมีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ได้แก่ N = 0.32%, P = 0.09%, K = 1.16%, Mg = 0.12% และ Ca = 0.10%

จากการศึกษาพบว่า การใช้ทะลายปาล์มเปล่าคลุมโคนในอัตรา 30 กิโลกรัม/ต้น ทำต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งปาล์มอายุ 3 ปี จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


โดยในปีที่ 4 ปาล์มจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 11% ปีที่ 5 ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 23% และปีที่ 6 ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มน้ำมันที่ไม่มีการคลุมโคน (ข้อมูลจาก : คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ)

👉คำแนะนำ : สำหรับการใช้ทะลายเปล่าคลุมโคนปาล์มเล็กเพิ่งปลูก ควรคลุมรัศมีประมาณ 1 เมตรรอบต้น

👉คำเตือน : การคลุมทะลายเปล่าจะต้องไม่หนาเกิน 2 ชั้น เพราะจะเป็นที่อาศัยของด้วยแรดได้

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม