ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ยูนิวานิชรุ่นใหม่ เนื้อเยื่อ Clonal seed พันธุ์ปาล์มน้ำมันมาแรง ผลผลิตเพิ่ม 15%

ยูนิวานิช ผู้นำแห่งการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันของไทย ได้เปิดตัว พันธุ์ปาล์มน้ำมันรุ่นใหม่ที่ผลิตเมล็ดจาก ต้นแม่พันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือ โคลนอลซีด (Clonal Seed) มาประมาณ 3 ปี ซึ่งได้รับความนิยมจากเกษตรกรจำนวนมาก มียอดจองต้นกล้าเต็มทุกปี ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มจำนวนมาก ว่า พันธุ์ปาล์มตัวนี้คืออะไร แตกต่างจากพันธุ์ยูนิวานิชปกติอย่างไร และที่สำคัญคือ มีคุณสมบัติและให้ผลผลิตมากกว่าอย่างไร


***ดูคลิป VDO : https://youtu.be/3icxu-m7dXk 


คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช อธิบายรายละเอียดทั้งหมดกับเว็บยางปาล์มว่า ยูนิวานิชต้องการพัฒนาปาล์มน้ำมันรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่าปาล์มน้ำมันรุ่นเก่า จึงใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาเพิ่มจำนวนต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดให้มากขึ้น


ปกติแล้วยูนิวานิชมีต้นแม่พันธุ์ประมาณ 10,000 ต้น มีการคัดเลือกต้นที่ได้ตามเกณฑ์เพื่อการผลิตทั่วไปประมาณ 2,000 ต้น


สำหรับการผลิตต้นพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น ยูนิวานิชได้คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ ดูร่า (Deli Dura) ที่ดีที่สุดจากแปลงแม่พันธุ์มาจำนวน 5% ของจำนวนต้นทั้งหมดขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกคุณสมบัติรายต้นที่มีผลผลิต การเติบโต องค์ประกอบของผล ทะลาย และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดีที่สุดมาใช้ ซึ่งทางยูนิวานิชมีการเก็บข้อมูลและสถิติต้นแม่พันธุ์ทุกต้น เรียกง่ายๆ ว่าคัดเฉพาะต้นแม่พันธุ์ระดับหัวกะทิเลยทีเดียว 

คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ระดับหัวกะทิ หรือ 5% ของแม่พันธุ์ทั้งหมด มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เมื่อได้ต้นแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจึงตัดยอดมาเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแล็บ โดยใช้เวลา 3.5-4 ปี เพื่อให้เนื้อเยื่อผ่านขั้นตอนการพัฒนาต่างๆ จนกลายเป็นต้นกล้าแม่พันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


หลังจากที่ได้ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็จะนำเข้ามาเลี้ยงในเนอสเซอรี่แบบพิเศษ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (conditioning nursery) โดยจะใช้เวลาเลี้ยงต้นกล้าอยู่ในนี้อีก 1 ปี ก่อนจะนำไปปลูกในแปลงและมีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบของทะลายตามเกณฑ์การผลิตต้นแม่พันธุ์อย่างต่อเนื่องไปอีก 7 ปี


เมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนก็จะได้ต้นแม่พันธุ์ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เรียกว่า “ต้นแม่พันธุ์ Clonalเพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มยูนิวานิช รุ่น DxP Clonal seed ต่อไป

อย่างไรก็ตามมักมีคำถามจากเกษตรกรเข้ามาว่าทำไมยูนิวานิชจึงไม่ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยตรง 


คุณไพรวัลย์ให้ข้อมูลว่ากล้าปาล์มสำหรับนำไปปลูกนั้นต้องเป็นต้นเทเนอร่าโดยตรง ซึ่งหากนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากแล็บต้องใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ทำให้เป็นข้อจำกัดในการทำตลาดไม่สามารถทำในเชิงการค้าได้


ทางยูนิวานิชจึงเลือกใช้ต้นแม่พันธุ์ดูร่ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อมาเป็นต้นแม่พันธุ์สำหรับผลิตเป็นเมล็ดและต้นกล้า Clonal seed จะได้ต้นกล้าจำนวนมากและสามารถจำหน่ายในเชิงการค้าได้


ซึ่งต้น Clonal seed ก็มีข้อดีมากมาย เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นเกิดจากต้นแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วทำให้ได้ลูกผสมที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตทั้งผลและทะลายสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ปกติที่มาจากแม่พันธุ์หลากหลาย


ฉะนั้นแม่พันธุ์ที่ยูนิวานิชคัดเลือกมาแล้วว่ามีศักยภาพสูง เมื่อผลิตเป็นต้นกล้าก็จะได้ต้นกล้าที่มีความสม่ำเสมอสูง เนื่องจากว่าต้นแม่มีพันธุกรรมเดียวกัน ผลผลิตก็จะสูงมากขึ้น ประมาณ 15-20% จากต้นกล้า DxP ปกติ

แปลงปลูกปาล์มยูนิวานิช Clonal Seed จะเห็นว่าต้นโตสม่ำเสมอทั้งแปลง
สวนปาล์มของคุณสุพงษ์ นพินกุล เกษตรกร อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
สวนปาล์มของคุณไพศาล มโนรมย์ เกษตรกร อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
สวนปาล์มของคุณอัญญภัสส์ ชิ้นดรณิรัตน์  เกษตรกร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 

สำหรับต้นกล้า Clonal seed รุ่นแรกที่เกษตรกรได้นำไปปลูกตอนนี้อายุมากกว่า 2 ปี จากการเข้าไปติดตาม สังเกตการณ์เจริญเติบโต การออกทะลาย พบว่าการให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในเรื่องความสมบูรณ์ของทะลาย เรื่องของลักษณะผล เปอร์เซ็นน้ำมันสูงกว่า และเรื่องของการเจริญเติบโตก็มีความสม่ำเสมอสูง เมื่อเปรียบเทียบกับต้นพันธุ์ที่ผ่านการผสมเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์แบบเก่า ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน


ในอนาคตยูนิวานิชจะทยอยเพิ่มสัดส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็น Clonal seed ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของตลาด เนื่องจากทางยูนิวานิชเองก็มองว่า Clonal seed ให้ผลผลิตที่ดีกว่าในทุกๆ ด้าน

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน Clonal Seed ได้รับความนิยมจากเกษตรกร มียอดจองเต็มทุกปี ซึ่งยูนิวานิชวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการ

จึงมุ่งผลิตผลิตต้นแม่พันธุ์ดูร่าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มากขึ้นเพื่อให้ผลิตเมล็ด Clonal seed ให้ได้มากขึ้น ไปพร้อมๆ กับการทดสอบต้นกล้าจากเนื้อเยื่อ 100% ว่าเมื่อนำไปทดลองปลูกในสวนจะได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจและสามารถจำหน่ายในเชิงการค้าได้หรือไม่


ขอขอบคุณ
คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ 
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
258 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

- Advertisement -
 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม