ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หนุ่มตรัง ปรับโรงเรือนยางแผ่นดิบ เลี้ยงจิ้งโกร่ง และด้วงสาคู ทำเงินเกือบ 70,000 บาท/เดือน

นายอดิศร ตากิ่มนอก หนึ่งใน Young Smart Farmer จังหวัดตรัง ได้ใช้พื้นที่โรงเก็บยางแผ่นดิบขนาดใหญ่บริเวณหลังบ้าน ใน ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งตนเองและครอบครัวเลิกกิจการไปเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา หลังจากขาดทุนยับเพราะสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำในขณะนั้น แล้วปรับพื้นที่มาทำเป็นบ่อจากซีเมนต์มาเลี้ยงจิ้งโกร่ง แมลงเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้ไม่ค่อยเลี้ยงกัน เพราะคนไม่นิยมรับประทาน โดยทำมาประมาณ 6 ปี แต่ต้องหยุดจากสถานการณ์โควิดไป 2 ครั้ง เสียหายหลายแสนบาท

 

แต่ขณะนี้กลับมาเลี้ยงใหม่ มีจำนวน 8 บ่อ ปรากฏว่า เสียงตอบรับดีมาก และสินค้าไม่พอต่อความต้องการของตลาด จึงอยู่ระหว่างการเตรียมขยายบ่อเลี้ยงเพิ่มให้เต็มพื้นที่อีก 40 บ่อ

 

ขณะเดียวกันยังได้ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรใน จ.ตรัง พร้อมจำหน่ายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่ผ่านการทดลอง ทดสอบสายพันธุ์แล้วให้แก่ลูกฟาร์ม ในราคาบ่อละ 300-500 บาท เพื่อนำไปขยายพันธุ์ พร้อมรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนรายใหญ่รายเดียวใน จ.ตรัง ปัจจุบันมีสมาชิกรวมประมาณ 40 ราย ทำให้มีสามารถรวบรวมจิ้งโกร่งส่งป้อนตลาดได้เดือนละประมาณ 1 ตัน สร้างรายได้ให้เดือนละ 50,000 บาท 

นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงด้วงสาคูด้วย โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ และจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ ซึ่งขณะนี้มีการเลี้ยงด้วงสาคูประมาณ 200-300 กะละมัง มีผลผลิตต่อสัปดาห์ละประมาณ 30 กก. ขายในราคา กก.ละ 150 บาท หรือเดือนละประมาณ 18,000 บาท ดังนั้น ทั้งจิ้งโกร่ง และด้วงสาคู จึงสามารถสร้างรายได้ให้ถึงเดือนละเกือบ 70,000 บาท

 

นายอดิศร เล่าว่า ตนเองประสบปัญหาขาดทุนจากการทำยางแผ่นดิบ เพราะมีราคาตกต่ำ จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงจิ้งโกร่ง แต่ต้องหยุดจากสถานการณ์โควิด เสียหายหลายแสนบาท แต่ขณะนี้กลับมาทำใหม่ เริ่มจากซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จิ้งโกร่งมา 1 ขัน ในราคา 1,000 บาท มาเลี้ยงในบ่อ จนกระทั่งสามารถขยายพันธุ์ได้ และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีอยู่ทั่วจังหวัดตรัง รวมทั้งหมดประมาณ 500 บ่อ โดยตนรับซื้อผลผลิตคืนจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 120 บาท จากนั้นนำมาทำเป็นจิ้งโกร่งแช่แข็ง ส่งไปขายในตลาดภาคกลาง และภาคเหนือ ในราคาส่งกิโลกรัมละ 150 บาท ส่วนราคาปลีกกิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งตลาดจะแย่งกันซื้อ เพราะความต้องการสูงมาก เนื่องจากลูกค้านำไปทำอาหารเมนูได้หลายอย่าง ทั้งนี้ การเลี้ยงจิ้งโกร่ง จะใช้เวลาประมาณ 65-75 วัน ก็สามารถจับขายได้

สำหรับการเลี้ยงจิ้งโกร่ง และด้วงสาคู จะลดรายจ่ายโดยการให้กินใบมันสำปะหลัง ซึ่งตนเองปลูกเอาไว้กว่า 1 ไร่ เพราะมีโปรตีนที่สำคัญมากเท่ากับอาหารสัตว์ ที่กำลังประสบปัญหาราคาพุ่งสูงขึ้นรื่อยๆ จึงเป็นสัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 100% ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคอย่างสูง โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ โทร 083 391-3652

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม