ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กำแพงเพชร ทำถนนพาราดินซีเมนต์ สายแรกของจังหวัด ใช้น้ำยางสดจากเกษตรกร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ สายหัวถนน-หนองไก่ฟ้าการทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร, สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร การปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ถนนสายดังกล่าวเป็นระยะทางกว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร ในการออกแบบ ควบคุมงาน โดยการยางแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา จำนวน 500,000 บาท และสหกรณ์ฯ สมทบเงิน จำนวน 48,500 บาท ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ในการดำเนินโครงการ โดยใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกำแพงเพชร 

พาราดินซีเมนต์ มีส่วนประกอบของยางพารา สารผสมที่ทำให้ยางพาราไม่จับกันเป็นก้อนสามารถผสมเข้ากันกับดิน ลูกรังได้ดี ดินที่เป็นวัสดุมวลรวมที่เป็นโครงสร้างถนนและปูซีเมนต์ที่ให้ความแข็งรับน้ำหนัก สำหรับในการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ ที่ทำการก่อสร้างนี้เป็นการใช้สารผสมเพิ่มผสมกับน้ำยางพาราสด

 

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนยางพาราในพื้นที่ และรวบรวมน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรผู้ปลูกยางแล้วนำมาทำถนนพาราดินซีเมนต์ในพื้นที่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางได้อย่างดียิ่ง แล้วยังสามารถเป็นต้นแบบการทำถนนพาราดินซีเมนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ ได้อีกทางหนึ่งด้วย


- Advertisement -

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม