ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ผลเสียจากการ ตัดแต่งทางใบมากเกินไป

ปาล์มน้ำมันมีทางใบประมาณ 60-70 ทางใบ แตกต่างกันขึ้นกับอายุและพันธุ์ ในหนึ่งปี ปาล์มน้ำมันสามารถสร้างทางใบโดย เฉลี่ยประมาณปีละ 18-25 ทางใบ ซึ่งทางใบประมาณ 16-24 ทางใบ ที่อยู่ด้านล่างสุดเป็นใบแห้งและแก่เกินไปมีประโยชน์ต่อต้นปาล์มน้ำมันน้อย


ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตการตัดทางใบแก่หรือไม่ได้รับแสง ให้มีทางใบเหลือบนต้นประมาณ 35-50 ทางใบ จะทำให้ทางใบที่ยังอ่อนกว่าได้รับธาตุอาหาร ความชื้น และแสงเพิ่มชื้น และยังช่วยลดการคายน้ำของปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง .

 

การตัดทางใบมากเกินไป มีผลทำให้ การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง การตัดแต่งทางใบโดยไว้ทางใบ 17-24 ทางใบ ส่งผลให้จำนวนใบที่เกิดใหม่ในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น แต่ใบที่เกิดใหม่สั้นลง เนื่องจากสูญเสียพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างใบใหม่ทดแทนแต่อาหารที่ให้สร้างใบใหม่มีไม่เพียงพอ ทำให้ใบเกิดใหม่ขนาดเล็กลง ต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูต้นปาล์มไม่น้อยกว่า 2 ปี ใบจึงจะมีขนาดเท่าเดิม


นอกจากนี้การตัดแต่งทางใบจำนวนมากอาจส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและทรงพุ่มปาล์มน้ำมันลดลง ในขณะที่ผลผลิตสะสมในช่วง 3 ปี หลังการตัดแต่งใบลดลง 16-56% (ตัดทางใบครั้งเดียวเมื่อเริ่มทดลองโดยไว้ทางใบ 1 และ 17 ทางต่อต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีการตัดแต่งทางใบ (ไว้ทางใบ 35) การตัดแต่งทางใบออก 20-30% ทำให้ผลผลิตสะสมลดลงเพียง 5%

ในช่วงเวลามากกว่า 3 ปี ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันมีการตัดแต่งทางใบมากเกินไปมีความเข้มข้นของไนโตรเจน (N ) และ โพแทสเซียม (K) เพิ่มขึ้น ในขณะที่แมกนีเซียม (Mg) ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากธาตุอาหารดังกล่าวเปลี่ยนอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากจำนวนทะลายน้อยลง 


นอกจากนี้โพแทสเซียมสามารถจะเคลื่อนย้ายจากใบอายุมากและใบแห้งไปยังใบที่อ่อนกว่าหรือใบที่กำลังพัฒนา ในขณะที่ในใบมะพร้าว พบว่า ปริมาณธาตุอาหารไม่แตกต่างกันระหว่างมีการตัดแต่งใบและไม่มีการตัดแต่งใบ แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของ N, P, K, CI, S, และ B สูงขึ้นเล็กน้อยในต้นที่มีการตัดแต่งใบ ในขณะที่ Ca, Mg และ Na มีปริมาณลดลงเล็กน้อย ในต้นปาล์มน้ำมันที่แสดงอาการขาดโพแทสเซียมหรือธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ตัวอื่นๆ การตัดแต่งทางใบอายุมากส่งผลเสียต่อต้นปาล์มน้ำมัน โดยจะเร่งใบปาล์มน้ำมันที่เหลือแสดงอาการขาดธาตุรุนแรงขึ้นและเร่งให้ตันปาล์มทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว

ที่มา : เอกสารนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม