ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิคดูแลสวนปาล์มน้ำมัน ให้ได้ผลผลิตสูง ของสวนปาล์มหงส์ศิลา

เว็บยางปาล์ม เคยพาชมแนวทางการดูแลปาล์มเล็ก ตั้งแต่ล้มปาล์มเก่า การปลูกปาล์มใหม่ ไปจนถึงการดูแลปาล์มเล็กก่อนให้ผลผลิต ของ บริษัท หงส์ศิลาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี คุณกิตติชัย ก่ออ้อ (คุณฉุด) เป็นผู้ให้ความรู้และนำชมสวนปาล์ม 

 

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการดูแลปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วกันบ้าง โดยมี คุณกิตติชัย ก่ออ้อ เป็นผู้ให้ความรู้โดยยกตัวอย่างปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปี ของหงส์ศิลาปาล์มเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นหลักที่จะใช้ในการใส่ปุ๋ยปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วของหงส์ศิลา

 

อย่างแรกเลยขอพูดถึงเรื่องปุ๋ย เพราะเป็น “หัวใจสำคัญ” ที่มีผลต่อผลผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เจ้าของสวนสามารถบริหารจัดการได้ง่ายที่สุด ซึ่งการใส่ปุ๋ยของหงส์ศิลาจะเลือกใช้ “แม่ปุ๋ย” โดยจะยึดหลัก 3 ส่วน ด้วยกัน คือ ผลวิเคราะห์ใบ, ผลวิเคราะห์ดิน และชดเชยผลผลิตของปีที่ผ่านมา

 

คุณกิตติชัย ขยายความเพิ่มเติมว่า

 

วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากเกินไป และการใส่แม่ปุ๋ยยังช่วยให้ปาล์มนำธาตุอาหารแต่ละธาตุใช้งานได้โดยตรงอีกด้วย เพราะปุ๋ยแต่ละตัวก็จะไปบำรุงต้นปาล์มแต่ละส่วน จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการทำสวนปาล์มของบริษัทได้ด้วย
คุณกิตติชัย ก่ออ้อ รองผู้จัดการฝ่ายสวน บริษัท หงส์ศิลาเกษตรและอุตสาหกรรม
สวนปาล์มหงส์ศิลา เป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่แปลงหนึ่งหลักหลายร้อยไร่
ทั้ง 3 ส่วน จะถูกนำมาคำนวณเป็นปริมาณธาตุอาหาร หรือปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ของแต่ละปี สวนปาล์มของหงส์ศิลาจะใส่ปุ๋ยโดยแยกใส่ 7 ครั้ง โดยใช้แม่ปุ๋ย รวมๆ 12-13 กก./ต้น/ปี ในปาล์มอายุ 4-5 ปี ส่งผลให้มีผลผลิตประมาณ  4 ตัน/ไร่/ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ และความสมบูรณ์ของต้นปาล์ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • 👉ใส่ 21-0-0 จำนวน 2 ครั้ง รวม 5 กก.
  • 👉ใส่ 0-0-60  จำนวน 2 ครั้ง รวม 5 กก.
  • 👉ใส่ ปุ๋ยกรีเซอไรด์ จำนวน 1 ครั้ง 1.5-2 กก.
  • 👉ใส่ 0-3-0 จำนวน 1 ครั้ง 1 กก.
  • 👉ใส่ โบรอน จำนวน 1 ครั้ง 150-200 กรัม

 

ส่วนวิธีใส่ปุ๋ยสวนปาล์มหงส์ศิลาจะเลือกใส่บนกองทางที่วางเป็นรูปตัวซี (C) รอบต้น ทำให้มีพื้นที่ของกองทางมากขึ้น โดยจะมีการตัดย่อยทางใบเป็น 2-3 ท่อน เพื่อให้ทางใบปาล์มย่อยเร็วสลายเร็วกว่าวางทั้งอัน เมื่อย่อสลายแล้วจะกลายเป็นอินทรียวัตถุ  และยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ช่วยปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสม เมื่อใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางที่มีทั้งจุลินทรีย์ และความชื้นจะช่วยให้รากปาล์มดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่

เลือกใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางใบ ที่กองเป็นรูปตัว C รอบต้นปาล์ม
การใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ผลผลิตสูง

นอกจากนั้นทางใบยังช่วยป้องกันการชะล้างปุ๋ยไปกับน้ำในฤดูฝน เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นเนินเขาของสวนปาล์มหงส์ศิลาด้วย อีกทั้งการวางกองทางยังรักษาความชื้นได้ด้วย เพราะสวนของหงส์ศิลาไม่มีการทำระบบน้ำ อาศัยน้ำฝนและความชื้นในอากาศตามธรรมชาติ

 

ในส่วนของการกำจัดวัชพืช เนื่องจากหงส์ศิลาปาล์มเป็นสวนขนาดใหญ่แปลงหนึ่งมีพื้นที่หลายร้อยไร่การกำจัดวัชพืชจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีเป็นตัวช่วย เพื่อลดต้นทุนแรงงาน กิตติชัยแนะนำให้กำจัดวัชพืชปีละ 1-2 ครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าไม่มีผลกระทบต่อดินและต้นปาล์มแต่อย่างใด

 

แต่มีเคล็ดไม่ลับ คือ ใช้ในช่วงที่มีความชื้นเหมาะสม หรือฤดูฝนที่มีวัชพืชขึ้นมาพอประมาณ ห้ามใช้ฤดูแล้งเด็ดขาด เพราะถ้าใช้ไม่ถูกเวลาจะส่งผลกระทบต่อต้นปาล์มได้ 

ตอนท้ายกิตติชัยได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า นอกจากความต่อเนื่องของธาตุอาหารที่ต้นปาล์มได้รับแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ เลือกตัดเฉพาะปาล์มสุกเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเท่านั้น จะเป็นการทำสวนปาล์มได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอย่างยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ 

คุณกิตติชัย ก่ออ้อ

บริษัท หงส์ศิลาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จำกัด

ดูคลิปวิดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม