ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ต้นปาล์มน้ำมัน “ทางใบบิด” เกิดจากอะไร แก้อย่างไร...?

ทางใบบิด (Crown disease ) สาเหตุเกิดจาก การผิดปกติของพันธุกรรม เมื่อต้นปาล์มอายุมากขึ้นอาการของโรคจะหายไปเอง

 

อาการ ใบยอดเกิดแผลสีน้ำตาลแดง ลักษณะฉ่ำน้ำบนกลางทางยอด เมื่อแผลขยายตัว ทำให้โบยอดที่ยังไม่คลี่เกิดอาการเน่าทางยอด (spear) มีลักษณะโค้งงอลง เมื่อทางยอดคลี่ออกใบย่อยบริเวณกลางทางจะเป็นแผล หรือฉีกขาดเหลือแต่เส้นกลางใบ ในกรณีที่เกิดโรครุนแรง ทางยอดมีการโค้งงอทุกทางทำให้โค้งงอรอบยอด ดูแล้วมีลักษณะคล้ายมงกุฎ (crown)

 

การป้องกัน ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช แคปแทน 0.2% หรือไทอะเบ็นดาโซน 0.1% และสารฆ่าแมลง trichophon 0.1% ฉีดป้องกันการเข้าทำลายซ้ำของโรคแมลงที่บริเวณรอยแผลที่เกิดจากการโค้งงอ

 

  • ทางใบบิดอาจเกิดจากการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึม เกษตรกรควรดูประวัติการใช้สารเคมีดังกล่าว ว่ามีการใช้ก่อนที่ปาล์มจะมีอาการใบบิดหรือไม่


ที่มา : คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม