ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. จับมือ เอชวี ฟิลลา ใช้น้ำยางข้นครีม ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท เอชวี ฟิลลา จำกัด ทำ MOU นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาสมบัติของน้ำยางข้นครีม ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร  ทั้งสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่ง กยท. เล็งเห็นว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทย เป็นหนึ่งในระดับโลก ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำยางข้นครีม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากและสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง 

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ กยท. และ บริษัท เอชวี ฟิลลา จะดำเนินการศึกษาวิจัย ทดสอบสมบัติของน้ำยางข้นครีม และน้ำยางคอมพาวนด์ที่ผลิตจากน้ำยางข้นครีม รวมถึงทดลองขึ้นรูปเส้นด้ายยางยืดจากน้ำยางคอมพาวนด์ที่ได้ในระดับห้องปฏิบัติการก่อน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นด้ายยางยืดจากน้ำยางข้นครีมในระดับโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต วิธีการปรับสายการผลิตให้เหมาะสม รองรับกับน้ำยางคอมพาวนด์จากน้ำยางข้นครีมที่ใช้ โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิตเดิมของโรงงาน ซึ่งเมื่อศึกษาจนได้ผลถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงค่อยนำไปปรับใช้ระดับโรงงานผลิตการผลิตเส้นด้ายยางยืดต่อไป


ด้าน นายวิรัช วิวัฒนขจรสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวี ฟิลลา จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของน้ำยางข้นครีมมาใช้ในกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทฯ จากจุดเด่นของน้ำยางข้นครีม อันได้แก่ การที่น้ำยางข้นครีมสามารถผลิตให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งได้สูงถึง 65% มีความเสถียรสูง และมีการกระจายตัวของอนุภาคยางในช่วงกว้าง ซึ่งเป็นสมบัติที่เหมาะสม สำหรับการนำไปผลิตเป็นน้ำยางคอมพาวนด์ เพื่อแปรรูปเป็นเส้นด้ายยางยืดคุณภาพดีต่อไปได้

 

บริษัท เอชวี ฟิลลา ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการนำน้ำยางข้นครีมที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมาใช้ประโยชน์ เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบยางในประเทศสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม