ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ต้นปาล์มขาดน้ำ สังเกตอย่างไร

การให้น้ำมีความจำเป็นอย่างมากต่อปาล์มน้ำมันในระยะแรกของการปลูก โดยการให้น้ำในระยะแรกสำหรับต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะช่วยให้ระบบรากของปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตได้ดี และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตด้านลำต้น รวมถึงความเร็วและความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน และการให้น้ำในช่วงแล้งตลอดอายุปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

สำหรับลักษณะอาการเบื้องต้นของแปลงปาล์มน้ำมันที่มีการขาดน้ำ สามารถสังเกตได้จาก

 

  • สังเกตจากวัชพืช บริเวณแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน จะแสดงอาการแห้งตาย
  • ใบยอดไม่คลี่ มากกว่า 1 ใบ โดยปกติหากปาล์มน้ำมันได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่ขาดน้ำ จะสังเกตได้ว่าใบยอดของปาล์มน้ำมันที่ไม่คลี่ จะมีเพียง 1 ใบ แต่ถ้าหากปาล์มน้ำมันได้รับน้ำไม่เพียงพอหรือมีช่วงแล้งยาวนาน จะสังเกตเห็น ใบยอดไม่คลี่ มากกว่า 1 ใบ และจะแสดงอาการใบย่อยมีสีเหลืองและเริ่มแห้งตายโดยเริ่มจากทางใบล่าง
  • สำหรับปาล์มน้ำมันอายุมาก หากประสบภาวะแล้งรุนแรงจะมีอาการ ทางใบแห้งร่วมกับการหักพับลงของทางใบด้านล่าง

 

ที่มา : เอกสาร นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม