ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. มั่นใจ ราคายางช่วงปลายปี จะกลับมาคึกคัก พร้อมดึงบริษัทลูกเสริมทัพรักษาเสถียรภาพ

การยางแห่งประเทศไทย กยท. มั่นใจสถานการณ์ยางกลับมาคึกคักช่วงปลายปี จ่อดึงบริษัทลูกร่วมเสริมทัพรักษาเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่า กยท กล่าวถึงสถานการณ์ยางในช่วงนี้ว่า กยท. ได้เฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่ตลอด โดยเรื่องบริษัทลูกของ กยท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอการจัดตั้งบริษัทลูก กยท.ได้ดูแลการซื้อ-ขายยางผ่านหน่วยธุรกิจ (BU) เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางมาอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อ-ขายยางทั้งในตลาดล่วงหน้าและตลาดซื้อขายจริง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่า กยท

ส่วนเรื่องของราคายางพาราเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากช่วงนี้ความต้องการใช้ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บวกกับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก แม้ราคายางในช่วงนี้จะมีการปรับตัวบ้าง แต่ก็เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น เชื่อว่ายางยังคงมีเสถียรภาพอยู่ โดยคาดว่าช่วงปลายปีแนวโน้มราคายางจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากโรงงานต่างๆ กลับมาซื้อยางเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 

นอกจากนี้ กยท. ยังดำเนินโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นยางก้อนถ้วยแห้ง ทำให้ยางที่เข้าร่วมโครงการจะได้ส่วนต่างในการขายยางเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงยกระดับราคายางก้อนถ้วยแห้ง เพิ่มมูลค่า สร้างความมั่นคงเรื่องรายได้ ทำให้ยางมีเสถียรภาพมากขึ้น ในส่วนของการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยางให้เป็นระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยผู้ค้ายางจะทำรายงานบัญชีการซื้อยาง การจำหน่ายยางและปริมาณยางคงเหลือส่งให้กรมวิชาการเกษตรเป็นประจำทุกเดือน

 

กยท. ยังเตรียมมาตรการอื่นๆ อาทิ การตลาดเชิงรุก เน้นความต้องการผลิตภัณฑ์ยางรายสินค้าและรายประเทศคู่ค้า มาตรการระยะสั้นรายไตรมาส เพื่อบริหารจัดการยางพาราตามปฏิทินฤดูการผลิต โดยจะหารือกับเอกชน และภาคเกษตรกรร่วมกัน และการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ว่าการกล่าวทิ้งท้าย


- Advertisement -

2 ความคิดเห็น:

cl8ma4b1hb กล่าวว่า...

The En Prison rule is just like the La Partage rule, besides that as an alternative of receiving half the wager again, the dealer will maintain half of your wager in the identical spot for the next spin. 1Xbet You have learned the basics of the online sport roulette; now, you need to|you should|you have to} know means to|tips on how to} begin putting bets. Many bets may be positioned, all of which carry other odds and have an effect on} your probabilities of profitable and the amount of cash find a way to|you probably can} win. The sport is played on a roulette table with an enormous wheel on one aspect. There is an enormous grid sample on the table with numbers, and the wheel has pockets with the identical corresponding numbers. Half of the numbers are black, and half are purple, but extra about that in a second.

m2mv8egezd กล่าวว่า...

Lots of casinos even have sportsbooks, bingo and poker rooms hooked up. Funds can simply be transferred from one tab to a different, giving real-money players in much more selection. Simply log into your most well-liked casino or sports betting website to 파라오카지노 play hundreds of slots video games, craps, blackjack and roulette, or have a wager on the large football match or UFC battle. Whether you live miles from Las Vegas, and even your nearest casino or bookmakery, the truth is most land-based casinos and sportsbooks can't compete with what on-line casinos and gambling websites have to supply. Internet gambling can present hassle-free sign-ups, super-quick banking and a selection of video games and sports betting opportunities you won't|you will not} discover in a live setting.

บทความที่ได้รับความนิยม