ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

หลักการตัดแต่งกิ่งและสร้างทรงพุ่มยางพารา

การตัดแต่งกิ่งบริเวณลำต้นในช่วงยางอ่อน เป็นการเตรียมพื้นที่บริเวณลำต้นสูให้มีพื้นที่กรีดยางได้มาก ให้สามารถกรีดยางได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

  • ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน
  • ตัดกิ่งแขนงให้ชิดลำต้นในระดับประมาณ 2 เมตร
  • ไม่โน้ม ต้นยางลงมาตัดแต่ง เพราะจะทำให้เปลือกแตก น้ำยางไหลหรือหักได้
  • ใช้ปูนขาวหรือปูนแดงทาบริเวณแผลที่ตัด

 

แต่งกิ่งให้มีลำต้นสูงสำหรับมีพื้นที่กรีดยาง (ซ้าย) แต่งกิ่งแขนงช้าเกินไป (ขวา)

👉การสร้างทรงพุ่ม

ในกรณีที่ต้นยางไม่แตกกิ่งให้ทำการสร้างทรงพุ่ม ดังนี้

  • สร้างทรงพุ่มที่ระดับความสูง 2.00-2.50 เมตร
  • ถ้าต้นยางสูงไม่มากนักให้ใช้วิธีคุมยอดหรือวิธีรวมยอด แต่ถ้าต้นยางสูงมาก และ ส่วนสีน้ำตาลสูงเกิน 2.50 เมตร ให้ใช้วิธีควั่นที่ระดับประมาณ 2.20 เมตร
  • ห้ามใช้วิธีตัดยอด แต่ถ้าต้องเลี้ยงพุ่มให้มีแขนงยอด โดยวิธีตัดทอนแขนงข้าง 3-5 กิ่ง ให้เจริญเติบโตต่ำกว่าแขนงยอด เพื่อป้องกันทรงพุ่มหักและกิ่งแตกเป็นกระจุก
  • ถ้ามีแขนงแตกที่ระดับ 2.0-2.5 เมตร แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างทรงพุ่มกับต้นยางต้นนั้นอีก

ที่มา : การปลูกสร้างสวนยางที่มาประสิทธิภาพ การยางแห่งประเทศไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม