ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

Young Smart Farmer จ.ตรัง ปลูกกาแฟโรบัสต้า ในสวนยาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ นายเดชณรงค์ ด้วงพลู Young Smart Farmer หมู่ 3 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง กิจกรรมปลูกพืชร่วมยาง (กาแฟแซมยาง) บนพื้นที่ 4.5 ไร่ โดยมีกาแฟโรบัสต้า จำนวน 300 ต้น 


ต้นกาแฟที่ปลูกมีทั้งจากการเพาะเมล็ด การเสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดำเนินกิจกรรมมาแล้ว 5 ปี กาแฟให้ผลผลิตค่อนข้างดีเป็นที่น่าพอใจ ผลผลิตกาแฟที่ได้นำไปคั่วและขายออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกาแฟคั่วผสมข้าวเบายอดม่วง สนใจติดต่อได้ที่ โทร 081-606-5045

 

สำหรับการปลูกพืชร่วมยาง เป็นการปลูกพืชควบคู่กับการปลูกยางพาราเพื่อเสริมรายได้ โดยพืชที่ปลูกต้องสามารถเจริญเติบโตร่วมกับต้นยางพาราได้และไม่ทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 

การจะปลูกพืชร่วมยางชนิดใด ต้องคำนึงหรือพิจารณาเรื่องผลตอบแทนจากการปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด ควรเป็นพืชร่วมยางที่เกษตรกรชาวสวนยางคุ้นเคยกับการดูแลบำรุงรักษามาก่อนบ้าง อีกทั้งพืชร่วมยางที่ปลูกต้องไม่กระทบกระเทือนในการปฏิบัติงานในสวนยางพารา, ต้องไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา และต้องไม่ทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง

 

ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ให้เกษตรกรสามารถขอรับทุนสงเคราะห์ในการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น ขอทุนปลูกปาล์ม ปลูกผลไม้ หรือไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ได้ด้วยไม่ใช่ปลูกได้แค่ยางพาราเหมือนในอดีต ควรแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นการถัวเฉลี่ยรายได้ และป้องกันความเสี่ยงจากราคายางพาราที่ผันผวนด้วย


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม