ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

พาชมสวนปาล์มแม่พิมพ์ จ.อุบลราชธานี พืชเศรษฐกิจทำน้อย ได้มาก ตอบโจทย์ภาคอีสาน

เว็บยางปาล์มเดินทางมาที่ สวนปาล์มน้ำมันแม่พิมพ์ เพื่อมาดูชมให้เห็นกับตาว่าพื้นที่ภาคอีสานอย่าง อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี นั้นแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่หากมีความตั้งใจจริงก็สามารถปลูกปาล์มน้ำมันสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เช่นกัน

 

คุณพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันสวนแม่พิมพ์ บอกกับเว็บยางปาล์มว่า เธอตั้งใจทำสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพเสริม แม้ว่าในตอนแรกจะยังไม่มั่นใจ แต่เมื่อสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามเหลี่ยมมรกต มีโครงการส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมัน มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลให้ความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ย ยา โรคแมลงต่างๆ รวมถึงแนะนำพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด (CPI Hybrid) ของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ให้ด้วยจึงมีความมั่นใจมากขึ้น และตันสินใจเข้าร่วมโครงการก่อน 10 ไร่ ในปี 2560 และอีก 2 ปีให้หลังจึงปลูกเพิ่มอีก 5 ไร่ รวมเป็น 15 ไร่

 

1-2 ปีแรกต้นปาล์มยังไม่ให้ผลผลิตก็ยังมีความรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้าง แต่ก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างดี มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้คำแนะนำ เดินทางมาดูสวนทุกเดือน ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้ 

กระทั่งเข้าสู่ปีที่ 2 ต้นปาล์มเริ่มออกทะลายให้เห็นเป็นบางต้น เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ก็เข้ามาแนะนำเรื่องการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต การตัดทะลายและตัดแต่งใบทางอย่างถูกต้อง และแม่พิมพ์ก็ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเรื่อยมา

 

เมื่อถึงปีที่ 3 ก็ออกทะลายทุกต้น มีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และสวนแม่พิมพ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องปาล์มน้ำมันให้เพื่อนๆ สมาชิกได้เข้ามาศึกษาดูงาน ทำให้แม่พิมพ์รู้สึกมั่นใจและภูมิใจที่ตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกต้องและเหมาะกับตัวเอง

 

ปีที่ 3 ผลผลิตออกทุกต้น มีคนมาดูงานที่สวนเรา มันเกิดความภูมิใจว่าเรามาถูกทางแล้ว เป็นเส้นทางที่เราเลือก แล้วการทำสวนปาล์มก็เหมาะกับอาชีพงานประจำของพี่ พี่จะเข้าสวนตอนที่มีเวลาว่าง และวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันอื่นๆ มีคนงานดูแลสวนให้ อันนี้ข้อดีของการปลูกปาล์มน้ำมัน การทำสวนปาล์มน้ำมันจึงตอบโจทย์วิถีชีวิตของแม่พิมพ์ค่ะ

คุณพิมพ์พิสุทธิ์ บอกอย่างภาคภูมิใจ

“การจัดการน้ำ” และ “พันธุ์ปาล์มทนแล้ง” 2 หัวใจสำคัญ ของสวนปาล์มแม่พิมพ์

 

การจัดการน้ำ เนื่องจากสวนแม่พิมพ์ไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำใดๆ แถมยังเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซาก ช่วงแล้งจะขาดฝน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้ผล ก็ตายทั้งหมด ยกเว้นแต่มันสำปะหลังเท่านั้นที่ปลูกได้

 

แต่เมื่อต้องการปลูกปาล์มน้ำมันแล้วจึงบริหารจัดการน้ำด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการขุดแหล่งน้ำขนาดใหญ่บนจุดที่สูงที่สุดของสวน แล้วทำระบบน้ำให้ไหลลงมาตามธรรมชาติที่มีแปลงปาล์มน้ำมันที่อยู่ล่างสุด จากพื้นที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ดินมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ทำให้สวนแม่พิมพ์สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามต้องการ และให้ผลผลิตต่อเนื่อง

 

พันธุ์ปาล์มทนแล้ง ก่อนปลูกมีการเข้าไปศึกษาเรื่องพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ทนแล้ง อย่างเช่น ดูจากคอมเมนท์ในกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆ ดูจากคนที่ปลูกจริง เพื่อให้ตอบโจทย์กับพื้นที่อีสานที่แห้งแล้ง และแม่พิมพ์เลือก “พันธุ์ซีพีไอ ไฮบริด” เพราะทนแล้ง ทรงเตี้ย พุ่มไม่ใหญ่ ทะลายดกเต็มคอ

“ปาล์มน้ำมันสวนแม่พิมพ์ อุบลราชธานี กับผลผลิตที่ค่อยๆ เติบโตอย่างภาคภูมิใจ”

  • ปี 2563 ปีแรก ให้ผลผลิตครึ่งปี ประมาณ 200 กก. 
  • ปี 2564 ให้ผลผลิต ประมาณ 3,300 กก.
  • ปี 2565 ให้ผลผลิต ประมาณ 14,900 กก.
  • ปี 2566 ให้ผลผลิต ประมาณ 19,300 กก.

จะเห็นได้ว่าสวนปาล์มของสวนแม่พิมพ์ ได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามอายุของต้นปาล์มน้ำมัน และปัจจัยด้านธาตุอาหาร แต่หัวใจหนึ่งที่สำคัญคือ ปัจจัยด้านปริมาณฝนและสภาพอากาศ ซึ่งโดยธรรมชาติย่อมจะเหมาะสมน้อยกว่าพื้นที่ภาคใต้ แต่หากมองในเรื่องของวิถีชีวิตและรายได้แล้ว ปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้หลักที่ดีกว่าพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มรวบรวมและขายผลผลิตในรูปของสหกรณ์ จึงให้มีผลผลิตมากเพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับโรงงานโดยตรง ซึ่งในราคาที่ดีกว่า

 

ปาล์มน้ำมันให้อาชีพเสริมที่สร้างรายได้จากผลผลิตที่เก้ากระโดดทำให้แม่พิมพ์มีความภาคภูมิใจ และวางแผนให้มีรายได้จากสวนปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%/ปี จึงตั้งใจและใส่ใจการดูแลต้นปาล์มน้ำมันเป็นอย่างดี ปาล์มน้ำมันต้องการปัจจัยสำคัญอยู่แค่ 3 อย่าง คือ แสงแดด น้ำ และปุ๋ย ดังนั้นการวางแผนที่จะให้ต้นปาล์มให้ผลผลิตทั้งปีจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแม่พิมพ์ เพราะเธอแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างเรื่องน้ำได้แล้ว และมีพันธุ์ปาล์มที่ตอบโจทย์กับพื้นที่อีสานได้แล้ว

 

ขอขอบคุณ : คุณพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ สวนปาล์มน้ำมันสวนแม่พิมพ์ ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ดูคลิป VDO 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม