ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วอนผู้ใจบุญร่วมบริจาค ช่วยเหลือ พี่น้องชาวสวนยางภาคใต้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) วอนคนไทยผู้ใจบุญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ร่วมบริจาคทรัพย์/สิ่งของเพื่อยาวยาเร่งด่วน ส่วนหน่วยงานหลักของรัฐควรให้ความสำคัญเร่งช่วยเหลือและควรวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคตด้วย

ประธาน สยยท. เปิดเผยว่าจากการพี่น้องชาวใต้หลายจังหวัดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นั้น ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สวนยาง และไม่สามารถกรีดยางได้ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเยี่ยวยาแก้ปัญหาเบื้องต้นจึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมบริจาคทรัพย์/สิ่งของ/อาหารแห้งยาเวชภัณฑ์ต่างๆได้ตามเครือข่าย สยยท. ขณะนี้ประธาน สยยท.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวมรวบเงินบริจาคครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 คณะ คือ

1.คณะทำงานช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนบน
2.คณะทำงานช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเพื่อช่วยเหลือได้ดังนี้

ภาคใต้ตอนบน 3 จังหวัด
1. นายทศพล ขวัญรอด รองประธาน สยยท.โทร. 084-851-3904
ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด เลขที่บัญชี  822-0-42438-9

2. นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางรายย่อย โทร. 093-3043323
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง 814-027795-9

3. นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยาง โทร. 081-7933291
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาจันดี 016-3-81493-5

ภาคใต้ตอนล่างรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. นายซาฝือื โต๊ะบู นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โทร. 089-8693288
ธนาคารกรุงไทย สาขาระแงะ เลขบัญชี 980-308491-7

2. นายประยูร สิทธ์คณานุรักษ์ ประธานสหกรณ์อุตสาหกรรมยาง โทร.082-4411529
ปัตตานี  ธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี 001-3-69758-2

“ภัยธรรมชาตินับเป็นปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ ที่ผ่านมาภาคใต้เกิดอุทกภัย
สร้างความเดือดร้อนเสียหายไปหลายจังหวัดซึ่งครั่งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วโดยในครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ
20 ปี ในนามสภาเครือข่ายยางฯ (สยยท.)ขอแสดงความเสียใจ และขอเป็นสื่อกลางในการรวบรวม
การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา  ขอให้ท่านประสานงานโดยตรงกับกรรมการ สยยท.ตามที่อยู่ข้างต้น
หากท่านประสงค์จะโอนเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยได้โปรดโอนเข้าบ/ช แล้วกรุณา line บอกชี่อผู้บริจาคและจำนวนเงินเข้าบัญชีไหนจำนวนเงินเท่าไรทาง สยยท.จะออกหนังสือขอบคุณจากทางสยยท.พร้อมใบเสร็จรับเงินในนามสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท.)ต้องขอกราบขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันในยามทุกข์ยากครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย”

อุทัยสอนหลักทรัพย์
ประธานสภาเครือข่ายฯ (สยยท.)
โทร.081-330-1945

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม