ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สหกรณ์ฯ บ้านโนนบก ผลิต ยางเครป และ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา รับมือราคายางตกต่ำ

นายพยอม สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมนางบุษบา คำคุต ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก จำกัด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เข้าพบ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย “ถุงมือผ้าเคลือบยาง” ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พัฒนารูปแบบและคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมได้ ซึ่งการขยายช่องทางการตลาดโดยอาศัยองค์กรที่มีความชำนาญ จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ราคายางตกต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางจะอยู่รอดได้ต้องรวมกลุ่มกันประกอบกิจการ เปิดเป็นตลาดกลางเพื่อให้เกิดการแข่งขัน, รวบรวมยางจากสมาชิก, แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่มีความพยายามพัฒนาการประกอบอาชีพของชาวสวนยาง โดยแปรรูปยางเครป และ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างและงานด้านการเกษตร มั่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปัจจุบันเริ่มผลิตจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย 
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สนใจถุงมือผ้าเคลือบยางติดต่อได้ที่ 
บุษบา คำคุต ประธานสหกรณ์ฯ โทร. 092-279-6337
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม