ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวสวนยางยะลา 4.0 แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่ายาง 400%

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลตาชี จังหวัดยะลา นำแนวคิดเพิ่มมูลค่ายางด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสัญลักษณ์ตำบล มะเฟืองปั่นผ้า-พวงกุญแจ แก้ปัญหาราคายางตก ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโดยบริษัทประชารัฐ ตามโมเดล 4.0 ของรัฐบาล จนประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มมูลค่ายางได้ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปยางตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา รวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราส่งขาย หลังทางกลุ่มได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ Power Wash Ball สำหรับเครื่องซักผ้า หรือมะเฟืองซักผ้า ร่วมกับสถาบันวิจัยยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี ออกจำหน่าย และประชาชนให้ความสนใจสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมาก โดยทางกลุ่มมีความพร้อมและสามารถผลิตได้ถึง จำนวน 500 ชิ้น/วัน 
นางวรลัดดา พรหมสุข รองประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ยางพาราตาชี ของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราต้นแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปยางตาชี มีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเมื่อก่อนเริ่มต้นจากต้นน้ำสู่กลางน้ำเท่านั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการก็มีแนวคิดที่จะทำตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางให้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของตาชี คือ “แผ่นยางปูพื้น” สำหรับศูนย์เด็กเล็ก จากนั้นได้ทำเป็น “พวงกุญแจ” คือ รูปรถจิ๊ป เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ ต.ตาชี ซึ่งมีแห่งเดียวที่มีรถจิ๊ปในการทำสวนมากที่สุดของประเทศ ขณะนี้ก็ได้จดลิขสิทธิ์แล้ว โดยมีทางกลุ่มฯ เป็นผู้ผลิต มอ.ปัตตานี เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และดอกพิกุลซึ่งเป็นดอกไม้ประจำ จ.ยะลา

ผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดก็คือ “มะเฟืองปั่นผ้า” หรือตัวเพิ่มพลังในการซักผ้า เพิ่มแรง ขยี้ผ้า ทำให้ผ้าสะอาดขึ้น ลดผงซักฟอก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีใช้ก็เพียงแต่นำลูกมะเฟืองใส่ในเครื่องซักผ้า พร้อมผงซักฟอก ผ้า กดปุ่มซักได้เลย

นอกจากนี้ก็ยังมี “ยางบีบมือ” เพื่อสุขภาพลดการคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางกลุ่มจะผลิตขายทั้งปลีกและส่ง 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ทางกลุ่มฯ ก็จะคิดเอง จะขายในตำบลตาชีก่อน เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกรใน ต.ตาชี ก็คือการกรีดยาง ก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ให้มีความโดดเด่นในตำบล เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักตำบลตาชีมากยิ่งขึ้น โดย ต.ตาชี ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปยางตาชี ที่มีเนื้อที่ถึง 18 ไร่ เครื่องจักรถึง 80 ล้านบาท ทางกลุ่มก็จะต้องมาพัฒนาตรงจุดนี้ ถ้าไม่มีการพัฒนาเกษตรกรก็ยังขายยางอยู่ที่ 3 กิโลกรัม 100 บาท ถ้ามาเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ตามยุทธศาสตร์ โมเดล 4.0 ของรัฐบาล ทำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโดยบริษัทประชารัฐ ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับทางกลุ่มชาวสวนยางตาชี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปยางตาชี เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 มีสมาชิก จำนวน 177 คน มีทุน จำนวน 2,769,100 บาท หลังจากที่นำยางมาแปรรูป ผลิตเป็นตัวสินค้าออกมาขาย สมาชิกมีกำไรมากขึ้น จากเดิมขายยางได้ราคาต่ำ ปัจจุบันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิกได้ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
ผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราได้ที่ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และผลิตภัณฑ์ตาชี หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร.0-7327-1309 , 08-7298-6415 , 08-6291-3431 โดยทางกลุ่มฯ จะมีขายทั้งปลีกและส่ง พวงกุญแจรถจิ๊ป ดอกพิกุล แพ็คกิ้ง โหลละ 300 บาท 1 ชิ้น , 2 ชิ้น แพ็คคู่ โหลละ 400 บาท พร้อมส่ง Power Wash Ball ชุดละ 100 บาท
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม