ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางทำ ยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP

การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ Good Agricultural Practices (GAP) เริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง

ยางก้อนถ้วย GAP เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพยางเครปและยางแท่งของไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ อีกทั้งทำให้เกษตรกรได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ใช้ยางและมีอำนาจต่อรองในการซื้อขาย

ยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจึงเป็นยางเครปที่มีความสม่ำเสมอของเนื้อยาง มีสมบัติตามมาตรฐาน GAP ตามข้อกำหนดของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เน้นกระบวนการจัดการที่ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง

ส่วนยางแท่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จึงเป็นยางที่มีสมบัติคงที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ยางแท่ง STR 10 ที่ปราศจากสารตกค้างของเกลือซัลเฟต เป็นยางที่มีความยืดหยุ่น ความหนืดสูง มีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพและการสึกหรอสูง 

ข้อกำหนดของเกษตรกรที่ควรจะได้รับเป็นแปลงผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีดังนี้

👉 มีการรวบกลุ่มของเกษตรกรในการนำยางก้อนถ้วยจำหน่าย ณ จุดรวบรวมยาง
👉  มีการจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
👉 ระบบกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย และผลิตจำนวน 4 มีดกรีด
👉 มีการจัดการแบ่งรอยกรีดครึ่งหน้า หลังและมุมกรีด ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
👉  มีการใช้กรดฟอร์มิคในการจับตัวยางก้อนถ้วย
👉  มีระบบการจัดการจัดเก็บและขนส่งโดยมีการป้องกันการหกเรี่ยราดของน้ำเซรั่มจากบริเวณผลิตไปยังจุดรวบรวมยางเป็นอย่างดี 
กลุ่มเกษตรกรใดที่มีข้อกำหนดตามที่ระบุสามารถขอรับการรับรองเป็นแปลงเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือแปลง GAP ได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หรือ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ในวันและเวลาราชการ
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม