ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางการใส่ ปุ๋ยฟอสเฟต 0-3-0 ในสวนปาล์ม ใส่ตอนไหน อัตราเท่าไหร่

ปุ๋ย 0-3-0 หรือ “หินฟอสเฟต” คือ หินชนิดหนึ่ง ที่มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส แต่มีคุณสมบัติ ละลายตัวช้า เมื่อเทียบกับธาตุฟอสฟอรัส 18-46-0

แนวทางการใช้ ปุ๋ย 0-3-0 ถ้าปาล์มแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสควรใส่ปุ๋ย 18-46-0 ร่วมด้วย เพราะจะให้ฟอสฟอรัสได้เร็วกว่า แล้วค่อยใส่ 0-3-0 หรือในปีถัดไปใช้เฉพาะ 0-3-0 อย่างเดียวก็ได้

เนื่องจาก ปุ๋ย 0-3-0 เป็นปุ๋ยละลายช้ามีการสูญเสียน้อย การใส่จึงสามารถใส่รอฝนได้ แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ย 0-3-0 ผสมกับปุ๋ยเคมี เพราะจะจับเป็นก้อนทำให้ปุ๋ยเคมีละลายยากได้ด้วย

ปุ๋ย 0-3-0 ใช้ได้ดีในดินที่เป็นกรด เพราะปุ๋ยจะละลายได้ง่าย ไม่ควรใช้กับดินที่มี pH สูงกว่า 6 เพราะปุ๋ยจะละลายยาก


👉การใส่ 0-3-0 ควรใส่ปริมาณเท่าไหร่และมีวิธีใส่อย่างไร

ปริมาณการใส่เพื่อรักษาระดับฟอสเฟตควรใส่ 1.5-2.0 กก./ต้น/ปี โดยใส่รอบแรกของการใส่ปุ๋ย
การใส่ปุ๋ยควรหว่านให้กระจายใต้ทรงพุ่ม ห้ามวางเป็นกอง แต่กรณีที่ดินเป็นกรดให้หว่านเป็นแถบตามรัศมีทรงพุ่ม

 ☝ข้อควรจำ ต้องใช้ปุ๋ย 0-3-0 ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

ที่มา หนังสือ สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
คณะผู้เขียน
อาจารย์ธีระพงศ์ จันทรนิยม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.)
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.)
นายธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (GIZ)

- Advertisement -


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม