ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด ผลิตด้วยมาตรฐานทุกขั้นตอน มั่นใจทนแล้งนาน ผลผลิตสูง [Advertorial]

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่ “เห็นแก่ตัว”...!!!

ถ้าได้รับอาหารและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และเพียงพอ มันจะหยุดสร้างลูกสร้างทะลายทันที เพื่อเก็บอาหารที่มีไว้รักษาชีวิตตัวเองให้รอดก่อน

มันจะสร้างทะลายก็ต่อเมื่อมีอาหารและปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งกระบวนการสร้างตาดอก จนพัฒนาเป็นทะลายต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระหว่างนั้นถ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอ มันก็พร้อมที่จะ “เห็นแก่ตัว” ได้ทุกเมื่อ

เรื่องที่เกษตรกรอาจจะยังไม่รู้คือ การสะสมอาหารของต้นปาล์มเริ่มต้นตั้งแต่ กระบวนการเพาะต้นกล้า ซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการนี้เกษตรกรไม่ได้ทำเอง 

ปัญหาต้นปาล์มไม่สมบูรณ์ ออกทะลายช้า รวมถึงเกิดการกลายพันธุ์ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นถ้าได้รับต้นกล้าปาล์มจากแปลงเพาะที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้นการเลือกพันธุ์ปาล์มนอกจากเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ต้นกล้าปาล์มต้องมีคุณภาพเปรียบเสมือนการวาง “รากฐาน” ที่แข็งแรงให้สวนปาล์ม

ถ้าอยากรู้ว่าแปลงเพาะกล้าปาล์มมาตรฐานเขามีวิธีและกระบวนการที่เข้มงวดอย่างไร ตามเรามาดู กระบวนการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันมาตรฐาน ของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้าปาล์ม “ซีพีไอไฮบริด” ใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ซีพีไอ ไฮบริด พันธุ์ปาล์มน้ำมันสู้แล้ง ให้ผลผลิตสูง
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค อยู่ในเครือบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจรของประเทศ มีประสบการณ์การปลูกปาล์มกว่า 38 ปี มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 20,000 ไร่  โดยนำเข้าสายพันธุ์ปาล์มชั้นนำจากต่างประเทศมาปลูกทั้งเมล็ดพันธุ์และต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงพบว่าพันธุ์ปาล์มจากต่างประเทศที่นำมาปลูกในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่แล้ง ติดชาร์ต” ของภาคใต้ หลายพันธุ์ “พ่ายแพ้” ความแห้งแล้ง

แน่นอนว่าปัญหาของซีพีไอ เป็นปัญหาเดียวกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มไทย ในปี 2547บริษัทจึงจัดทำโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยการวางแผนและควบคุมของ ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญงานปรับปรุงพันธุ์พืชมากว่า 40 ปี โดยทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยพิจารณาจากประวัติการให้ผลผลิตทะลาย มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ลำต้นสูงช้า และทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ก่อนจะได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา “ซีพีไอ ไฮบริด” มีคุณสมบัติ ให้ผลผลิตสูง 5-6 ตัน/ไร่/ปี และทนแล้งได้นาน 3-5 เดือน มีอัตราออกช่อตัวเมียสูง (ชุดละ 25 ช่อ)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด มาตรฐานสูง
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด”  มีอาคารผลิตที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยและนักวิจัยที่ทำงานเพื่อพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ำมัน 

มีระบบป้องกันการผิดพลาด และการควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัย ได้รับการรับรองพันธุ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (เลขรับรอง 13/2560) และมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วย กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มขั้นสูง ดังนี้

👉 การระบุต้นแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผสมมีระบบการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลจากนักวิจัยด้านเกษตรโดยเฉพาะ


👉 การคลุมช่อดอก ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปราศจากการปนเปื้อนจากละอองเกสรต้นอื่น


👉 การผสมเกสร ใช้ระบบ Barcode เพื่อป้องกันความผิดพลาด


👉 ทุกกระบวนการผลิต มีการคัดเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง


👉 ทุกกระบวนการผลิต  ใช้โปรแกรมประมวลผลเฉพาะที่สามารถตรวจย้อนถึงที่มาของเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้

เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่า จะได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด” มีคุณภาพตรงตามพันธุกรรมอย่างแท้จริง
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด มาตรฐานสูง ตามหลักกรมวิชาการเกษตร 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
การผลิตต้นกล้าปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระยะอนุบาลแรก  (Pre Nuersery) กับ ระยะอนุบาลหลัก (Main Nuersery)

ระยะอนุบาลแรก จะนำเมล็ดงอกมาเพาะลงถาดไฮปลั๊ก หรือถาดหลุม ในโรงเรือนมาตรฐาน เลี้ยงอยู่ในกระบวนการนี้ประมาณ 3 เดือน

“อนุบาลช่วงต้นกล้าเล็กก็เหมือนกับเด็กทารกการเลี้ยงการดูแลก็ต้องทะนุถนอมเขานิดนึง พยุงศักดิ์ พันธุ์คล้าย เจ้าหน้าที่ผลิตกล้าปาล์ม เปรียบเทียบ

ระยะอนุบาลหลัก หลังจากนั้นอนุบาลกล้าเล็ก 3 เดือน จะย้ายลงถุงปลูก วางเรียงสลับฟันปลาระยะห่าง 70x60 ซ.ม. เพื่อให้ต้นกล้าปาล์มทุกต้นได้รับแสงทุกทิศทาง ซึ่งระยะวางถุงต้นกล้าปาล์มแบบนี้เป็นการ “ย่อส่วน” มาจากระยะปลูกปาล์มในแปลงปลูกจริง เพราะแสงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ต้นปาล์มต้องการ พอๆ กับน้ำที่จำเป็นต้องให้ทุกวันเช่นเดียวกัน

ระยะนี้จะบำรุงให้ต้นกล้าสมบูรณ์ด้วยการเติมธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองตามค่าวิเคราะห์ เพื่อบำรุงต้นปาล์มทุกส่วน จนต้นกล้าพร้อมจำหน่าย ระหว่างนั้นก็จะมีการคัดต้นกล้าปาล์มที่ไม่สมบูรณ์ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

โรคและแมลง มีตารางป้องกันและกำจัด ทุกๆ 15 วัน โดยเฉพาะ เชื้อรา ศัตรูอันดับต้นๆ โดยในระยะป้องกันจะใช้ ชีววิธี นำเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมโรคเชื้อราในปาล์มน้ำมัน และยังช่วยสร้างความแข็งแรงให้ต้นปาล์ม แต่เมื่อถึงจุดที่เกิดเชื้อราระบาด เมื่อเจอกับสภาวะอากาศเปิด จะมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ไว เพื่อหยุดการระบาด
การคัดกรองต้นกล้าปาล์มในแปลงเพาะเป็นขั้นตอนที่สำคัญของแปลงเพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของปาล์มน้ำมันลูกผสมมีโอกาสกลายพันธุ์ หรือผิดปกติ ซึ่งในทางวิชาการระบุไว้ว่ามีกล้าที่ผิดปกติสูงถึง 20-25% แปลงเพาะจะต้องคัดกรองต้นกล้าเหล่านี้ก่อนจำหน่าย ถ้าไม่มีการคัดกรอง หรือกระบวนการไม่เข้มงวดนัก ต้นกล้าที่ผิดปกติจะหลุดไปสู่สวนของเกษตรกร ซึ่งนั้นหมายถึงความสูญเสียของเกษตรกรในระยะยาว

ปีหนึ่งๆ แปลงเพาะกล้าปาล์มซีพีไอ ไฮบริด ใน อ.ปะทิว เพาะกล้าปาล์มหมุนเวียนประมาณ  500,000 ต้น/ปี ผู้จัดการแปลงเพาะบอกว่า จากปกติจะมีการคัดต้นกล้าทิ้งประมาณ 25%

“ถ้าเราไม่คัดต้นกล้า หรือคัดไม่ละเอียด ต้นกล้าเหล่านี้จะไปตกอยู่ในมือเกษตรกร  เราจึงย้ำเตือนกับพนักงานว่าต้องทำอย่างเข้มงวด คัดเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ให้เกษตรกร เรายอมให้ความเสียหายอยู่ในแปลงเพาะ แต่จะไม่ยอมให้มันอยู่ที่ปลายทาง ซึ่งก็คือ เกษตรกร

“ลักษณะผิดปกติ เช่น ใบย่อยไม่คลี่ ต้นแคระแกร็น มีใบย่อยแคบ ยอดเกิดใหม่สั้น ฯลฯ  เราจะเน้นทักษะคนงานเป็นพิเศษ จะเน้นให้เขารู้จักต้นที่สมบูรณ์ จำให้แม่นลักษณะเดียวคือลักษณะต้นที่สมบูรณ์ ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่เอา ต้นที่สมบูร์ณ์เท่านั้นจะส่งมอบให้ลูกค้าได้

ทั้งนี้ต้นกล้าที่พร้อมจำหน่าย คือระยะ 8-10เดือน ซึ่งเป็นขนาดเหมาะสมที่สุดสำหรับปลูก ต้นกล้าที่สมบูรณ์มีการดูแลทั้งอาหาร น้ำ แสงแดด ปลอดโรคและแมลง จะเป็น “ต้นทุน” สำคัญเมื่อเกษตรกรนำไปปลูกแล้วทำให้ต้นปาล์มออกดอกตัวเมียสม่ำเสมอ และพบว่าเกษตรกรที่นำไปปลูกต้นปาล์มออกทะลายไว
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
คู่มือสำหรับเกษตรกร หลักการเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
👉 แหล่งที่มาของต้นกล้าต้องสามารถระบุสายพันธุ์และที่มาของพ่อแม่พันธุ์ได้ชัดเจน เป็นแหล่งที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ เกษตรกรจำเป็นต้องสอบถามให้ได้ชื่อและที่ตั้งของแหล่งที่ขายกล้าปาล์มน้ำมัน

👉 มีความมาตรฐานของแปลงเพาะกล้า มีขั้นตอนการดูแลต้นกล้าและมีการคัดทิ้งต้นที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแปลงเพาะมาตรฐานจะมีการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติประมาณ 20-25% จากจำนวนต้นกล้าที่เริ่มต้นเพาะทั้งหมด เพราะต้นกล้าปาล์มน้ำมันทุกสายพันธุ์ในปัจจุบันยังมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง ต้นกล้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานเหล่านี้ อาจแสดงออกถึงความผิดปกติเมื่อนำไปปลูก ในกรณีรุนแรงอาจทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้

👉 ความสมบูรณ์ของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าต้องแสดงออกถึงลำต้นที่แข็งแรง โคนใหญ่ รูปทรงต้นได้สัดส่วน ไม่สูงชะลูด มีใบขนนกกางเต็มที่ ใบไม่หงิกงอหรือบิดเบี้ยว

👉  แหล่งที่มาต้องมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกรต้องขอใบเสร็จรับเงินจากแปลงเพาะที่ขายต้นกล้าทุกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขาย
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
เยี่ยมแปลงตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ลุงวิเชียร ธารสุวรรณ มีสวนปาล์มน้ำมัน 4 ไร่ ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แต่ตัดสินใจโค่นปลูกใหม่เมื่อ 2.8 ปี ที่แล้ว เท่ากับอายุต้นปาล์มพันธุ์ ซีพีไอ ไฮบริด ที่ลุงวิเชียรเลือกปลูกทดแทนพันธุ์เดิม

“เห็นว่าเป็นพันธุ์ใหม่ ผลิตผลิตสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ก็อยากจะลองดู” ลุงวิเชียร บอก

สวนปาล์มพันธุ์ใหม่บนพื้นที่เดิมของลุงวิเชียรโตให้ผลผลิตเร็ว เพราะเพียงแค่ 2.5 ปี ก็สามารถตัดทะลายขายได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะประจำพันธุ์ของ ซีพีไอ ไฮบริด ที่ให้ผลผลิตเร็ว 

ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค เป็นอย่างดี รวมถึงระยะปลูกปาล์มที่เลือกปลูก 9X9 เมตร

“ลุงเคยปลูกมาก่อนรู้สึกว่าแบบเดิมมันชิดกันเกิน ทำให้ต้นปาล์มสูงเร็ว แล้วไม่ค่อยออกลูกตอนต้นสูง มันจะออกแต่ตอนต้นเล็กๆ เพราะต้นมันบังเงาแสงกันเอง ก็เลยปลูก 9 เมตร แล้วพันธุ์ ซีพีไอ ไฮบริด ต่างจากพันธุ์ที่ปลูกก่อนๆ มา ต้นไม่สูงเร็ว มันขยายออกมาด้านข้าง สูงช้า ต้นอ้วน แล้วที่ดีมากๆ ทะลายมันจะออกด้านบ้างกาบใบเลยตัดง่าย

“ปาล์มพันธุ์เก่ากว่าจะตัดทะลายขายได้ใช้เวลา 3-4 ปี  แต่ ซีพีไอ ไฮบริด แค่ ปี 5 เดือนก็ได้ตัดแล้ว พันธุ์มันดีขึ้น ก็ออกลูกเร็วขึ้น  เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ลุงไม่ได้ตัดทิ้งเลย ถึงทะลายยังไม่ใหญ่หรอก แต่น้ำมันมันมาก ขายได้เลย”

ปัจจุบันสวนปาล์มของลุงวิเชียร อายุ 2.8 ปี ตัดปาล์มขายทุกๆ  15 วัน ได้ผลผลิตครั้งละ 300-400 กก. หรือเกือบ 1 ตัน/เดือน 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
แปลงเพาะพันธุ์กล้าปาล์ม สาขาต่างๆ ของ “ซีพีไอ ไฮบริด”
สั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการกล้าเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด”  ได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาระยอง
ปาล์มดีลีลา
73/4 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 081-939-5818
(แผนที่ ปาล์มดีลีลา)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาสระแก้ว
ปาล์มดีลีลา 2
364 ม.2 บ.ซับม่วง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โทร. 084-498-3419
(แผนที่ ปาล์มดีลีลา 2)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขากาญจนบุรี
เสถียรปาล์ม
222 ม.6 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 083-091-5936
(แผนที่ เสถียรปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาระนอง
ดีดีพันธุ์ปาล์ม
224/27 ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 086-015-6865
(แผนที่ ดีดีพันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาพังงา
P2K
พันธุ์ปาล์ม
77/4 ม.4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ P2K พันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาตรัง
P2K
พันธุ์ปาล์ม 2
74/2 ม.11 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ P2K พันธุ์ปาล์ม 2)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขานครศรีธรรมราช
นครพันธุ์ปาล์ม
161/1 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 097-442-9966
(แผนที่ นครพันธุ์ปาล์ม)

ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาสตูล
วันชัยพันธุ์ปาล์ม
418 ม.9 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 097-191-9956
(แผนที่ วันชัยพันธุ์ปาล์ม)


ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – สาขาประจวบคีรีขันธ์
P2K
บางสะพาน
289 ม.2 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทร. 089-587-1611
(แผนที่ P2K บางสะพาน)- Advertisement -
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม