ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เจ้ากระทรวงเกษตรฯ คาด ปีนี้จะมีโอกาสเห็นราคายาง กิโลกรัมละ 65-70 บาท

เจ้ากระทรวงเกษตรฯ  คาด ปีนี้จะมีโอกาสเห็นราคายาง กิโลกรัมละ 65-70 บาท เตรียมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้สินค้ายางพาราเป็นสินค้าควบคุม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์สินค้าเกษตร ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล (26 เมษายน 2561) ว่า  แนวทางการแก้ไขสินค้าราคาตกต่ำ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ซึ่งเกิดจากปริมาณสินค้าการเกษตรมากกว่าความต้องการของตลาด ทางกระทรวงจึงได้มีแนวทางที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการบริโภคของตลาด
 - Advertisement -

ส่วนนโยบายแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำด้วยการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ ล่าสุด มีการรับซื้อน้ำยางไปแล้ว 30,000 ตัน และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ จะสามารถรับซื้อน้ำยางได้เพิ่มเป็น 1 แสนตัน และจะรับซื้อน้ำยางได้ตามเป้าหมาย 2 แสนตันในเดือนกันยายน 2561

โดยคาดว่าในปีนี้จะมีโอกาสเห็นราคายางพารากิโลกรัมละ 65-70 บาท จากปัจจุบันราคายางแผ่นดิบรมควันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท 19 สตางค์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเงินที่แข็งค่า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการติดต่อประเทศผู้ผลิตยาง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกภาคียาง เพื่อใช้เวทีดังกล่าวแก้ไขปัญหายางพาราร่วมกัน 
นอกจากนี้ จะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้สินค้ายางพาราเป็นสินค้าควบคุมและให้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคายาง ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และชาวสวนยาง เพื่อกำหนดราคากลางในการรับซื้อ และเห็นควรให้มีคณะกรรมการกำหนดราคายางระหว่างประเทศ 4 ประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์- Advertisement - 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม