ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. จ่ายไร่ละหมื่น สนับสนุน “อาชีพใหม่” แทน “สวนยาง”

การยางแห่งประเทศไทย แจกทุนอุดหนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ไร่ละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยาง เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยาง จำนวน 150,000 ไร่ ทั่วประเทศ สร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง โดยการโค่นสวนยางเดิมและการส่งเสริมให้ผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ เช่น การเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกพืชผัก ผลไม้ ซึ่งวางเป้าหมายเพื่อลดพื้นที่สวนยางที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน แต่ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 150,000 ไร่ ทั่วประเทศ

ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบจากราคายางตกต่ำ และช่วยเพิ่มรายได้รวมไปถึงสร้างทางเลือกในอาชีพ เพื่อความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 
- Advertisement - นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรฯ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. และมีสวนยางตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ถือครองพื้นที่สวนยางอยู่ไม่เกิน 50 ไร่ โดยจะได้รับเงินทุนอุดหนุน ไร่ละ 10,000 บาท ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง 1 ราย ซึ่งพื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องมีต้นยางอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 25 ปี มีจำนวนต้นยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 ต้นต่อไร่ และไม่เป็นสวนยางที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

โดย กยท. จะมอบทุนอุดหนุน ให้เกษตรกรฯ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพการเกษตรอื่นๆ โดยจ่ายงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท หลังจากเกษตรกรโค่นต้นยางและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรรายคนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การโค่นต้นยางมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโค่นเป็นผืน หรือโค่นบางส่วน เช่น โค่นแถวเว้นแถวแล้วปลูกพืชชนิดอื่นในแถวยางที่โค่นร่วมกับต้นยางที่เหลือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการเข้าร่วมโครงการนี้ จ่ายงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เมื่อเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพและดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 
เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นคำขอร่วมโครงการ พร้อมหลักฐานในการรับสมัครอื่นๆ ได้ที่ กยท.จังหวัด/สาขา ที่สวนยางของท่านตั้งอยู่

ทั้งนี้ กยท. เปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กยท. สาขาใกล้บ้านท่าน


- Advertisement -

5 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ค่าโค่นยางพารายังได้เงินรอบสองไม่ครบเลยค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะเดือดร้อนมาก

Unknown กล่าวว่า...

ทำไมไม่ให้ปลูกทุเรียนเสริมแบบระยะชิดคะเตรียมที่เดินระบบน้ำไว้แล้วเสียเงินทุนไปมากกว่าเงินที่ได้ไม่คุ้มกันคะวอนระบบหน่วยงานพิจารณาด้วยคะถ้าและกรุณาติดตามงานด้วยคะไม่ใช่ลงทุนไปแล้วไม่มาช่วยต่อเนื่อง ขอเป็นกระบอกเสียงหนึ่งแทนคนที่รอรับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ผู้ให้โปรดลงพื้นที่ดูแลแต่ละจังหวัดด้วยคะ จ.เลย

Unknown กล่าวว่า...

ผมอยากปลูกต้นทุดเรียนแต่ผมไม่มีทุน​ต้องทำยังไงคับ

Unknown กล่าวว่า...

ผมอยากปลูกต้นทุดเรียนแต่ผมไม่มีทุน​ต้องทำยังไงคับ

Unknown กล่าวว่า...

อยากขายต้นยางของ ส ก ย
ต้องทำยังไงอยากเปลี่ยนจากต้นยางเป็นพืชผักผลไม้แต่ไม่มีทุนและเลี้ยงสัตว์ประกอบอาชีพ

บทความที่ได้รับความนิยม