ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

“มะเฟืองมหัศจรรย์” ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มพลังซักผ้า เกษตรกรทำ ขายในห้าง Big C

นักวิชาการ มอ. ออกแบบ มะเฟืองมหัศจรรย์ จากยางพารา อุปกรณ์ช่วยซักผ้าให้สะอาด ก่อนจะถ่ายทอดสู่กับกลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา นำไผผลิต วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

จากสถานการณ์ยางพาราราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ มีความยากลำบาก นายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเองทำงานคลุกคลีด้านยางพารามาอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักว่าควรที่จะต้องนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือเกษตรกร

ในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี หมู่ที่ ตำบลตาชี
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จึงมีแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ยางสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้าทั่วไป หรือ “ลูกยางซักผ้า” โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ออกแบบเป็นรูปทรงผลมะเฟือง เพื่อให้มีลักษณะแสดงถึงแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งที่ลงไปให้การสนับสนุน

เนื่องจากผลมะเฟืองมีมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้นำมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีด้วยรูปทรงแบบสมมาตรของลูกมะเฟือง เมื่อนำลูกยางช่วยซักผ้า 5-6 ลูก ใส่ในถังซักผ้าขนาดความจุ 10 กิโลกรัม ซักผ้าตามขั้นตอนปกติ ลูกยางช่วยซักผ้าจะเกิดการเคลื่อนที่ตามการไหลวนของน้ำอย่างอิสระแบบไรทิศทาง เพิ่มพลังซักให้ความสะอาดยิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ช่วยลดการพันของผ้าในถังซักได้เป็นอย่างดี  

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง บ้านตาชี สามารถผลิตลูกยางซักผ้าภายใต้ชื่อทางการค้า “มะเฟืองมหัศจรรย์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดผลิตมาก่อนออกวางจำหน่าย กลุ่มมีกำลังการผลิต 8,600 ลูก/เดือน ออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปและได้รับสิทธ์วางจำหน่ายในห้าง Big-c ทั่วประเทศ 212 สาขา ผ่านโครงการประชารัฐ มียอดขาย 10 เดือนแรกของการผลิต มีมูลค่า 500,000 กว่าบาท ปัจจุบันนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านตาชี สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา และมีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม