ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ยูนิวานิช บุก อินโดฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ “ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพ” รองรับพื้นที่กว่าล้านไร่ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน หัวหน้าวิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม และ ดร.เว็นเกตต้า ราว ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จากประเทศมาเลเซียในฐานะที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากบริษัทปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง เพื่อให้บริษัทยูนิวานิชไปร่วมลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม ที่ อินโดนีเซีย ซึ่งทั้งสองบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริษัทละประมาณ 800,000 - 900,000 ไร่ ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561
ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนและ ดร.วิเจนต้า ราว ระหว่างเดินทางในอินโดนีเซีย
ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน และ ดร.วิเจนต้า ราว ถ่ายภาพกับผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสวนและผู้จัดการสวนทั่วไป
พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของ บริษัทยูนิวานิชได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ว่าเป็นพันธุ์ที่มีการผลิต และการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียจำนวนกว่า 15 ท่าน ได้มาตรวจสอบการดำเนินงานของยูนิวานิช ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมัน ณ ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ ก่อนมีหนังสืออนุญาตให้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของยูนิวานิชนำเข้าไปปลูกในประเทศอินโดนีเซียได้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2551
เอกสารรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันยูนิวานิช และอนุญาตให้มีการนำเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียได้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2551
พันธุ์ปาล์มน้ำมันยูนิวานิชปลูกที่สุมาตรา อินโดนีเซีย อายุ 7 ปี
บริษัทในอินโดนีเซียที่สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยูนิวานิชไปปลูก พึงพอใจอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมยูนิวานิช จึงได้ติดต่อให้บริษัทยูนิวานิชไปผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม เพื่อใช้ปลูกเอง และจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัททั้งสองยินดีจะจัดหาพื้นที่ให้กับบริษัทยูนิวานิช เพื่อจัดทำแปลงพ่อและแม่พันธุ์รวมทั้งแปลงทดสอบลูกผสมในประเทศอินโดนีเซีย 

ปัจจุบันอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 11 ล้านเฮคแทร์ หรือ 68 ล้านไร่ มากกว่ามาเลเซียเกือบ 2 เท่า และ มากกว่าประเทศไทยประมาณ 11 เท่า
เข้าสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อเสนอให้ทำแปลงพ่อแม่พันธุ์และแปลงทดสอบลูกผสม
คณะผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสวนและทีมงานฝ่ายสวนที่ปลูกพันธุ์ปาล์มยูนิวานิชที่อินโดนีเซีย
ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน และ ดร.เว็นเกตต้า ราว ยังได้เข้าพบลูกค้าที่สั่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจากยูนิวานิช และได้เข้าเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันที่มีพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของยูนิวานิชปลูกอยู่ ปัจจุบันต้นปาล์มมีอายุ 7 ปี ปลูกปี 2554 และได้พบกับผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสวน ซึ่งมีสวนปาล์มน้ำมันในความรับผิดชอบภายในจังหวัดเดียวกันนี้ ประมาณ 78,000 ไร่ ทั้งผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสวนและทีมงานพอใจการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของยูนิวานิชเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตามโครงการร่วมทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยูนิวานิชจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนรายละเอียด
ตรวจสอบพื้นที่และแผนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจภายในสวนปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นการค้าแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงระหว่างปี 2526 ถึง 2541 โดยร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ และได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มพืชศาสตร์ยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันแห่งนี้ ได้ทำงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมันอย่างกว้างขวาง นอกจากงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแล้ว ยังได้ศึกษาเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การให้น้ำ การปลูกระยะชิด การใช้ประโยชน์จากมวลชีวภาพ และการปลูกทดแทน ซึ่งมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารและในการประชุมนานาชาติทั้งใน และต่างประเทศมากกว่า 10 เรื่อง 
แปลงทดสอบลูกผสมยูนิวานิช ปัจจุบันมีมากกว่า 950 ชนิด ปลูกทดสอบบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่
แต่ละปีจะมี นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมชมและดูงาน ไม่น้อยกว่า 50 คณะหรือมากกว่าปีละ 1,000 คน โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันของยูนิวานิช มุ่งเน้นการผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี พันธุ์ลูกผสม DxP ให้ผลผลิตทะลายสูงและมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง เหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่นและทนทานต่อความแห้งแล้ง 

ปัจจุบันพันธุ์ปาล์มลูกผสมยูนิวานิช เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จำหน่ายให้ลูกค้ามากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเชีย อัฟริกาและอเมริกาใต้ 

โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันของยูนิวานิชออกแบบโดย ดร.เฮร์เวิรด คอร์ลีย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน กลุ่มพืชศาสตร์ยูนิลิเวอร์ และ มร. โรสเซน ควิสต์ นักปรับปรุงพันธุ์อาวุโสที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มแฮริสันแอนด์ ครอสฟิลด์ ภายใต้โครงการร่วมมือปรับปรุงพันธุ์ CBP (Combined Breeding Programme) 
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันยูนิวานิช อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันยูนิวานิช อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ยูนิวานิชได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ดร. เว็นเกตต้า ราว นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากมาเลเซียต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของยูนิวานิชเป็นไปตามมาตรฐานสากล จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2548 ยูนิวานิชได้สร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและขยายต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่คัดเลือกได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ในแปลงทดสอบลูกผสมต่างๆ ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกมากกว่า 4,000 ไร่
ที่มาของแหล่งเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันยูนิวานิช
ยูนิวานิช ได้รับเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันต่างๆ ส่วนใหญ่ผ่านมาทางยูนิลิเวอร์ เชื้อพันธุ์แดลี่ ดูร่า (Deli Dura) จากประเทศมาเลเซีย ได้รับในปี 2513 และเชื้อพันธุ์ยันกัมบี จากบิงกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, โลเบ จากแคเมอรูน และ เชื้อพันธุ์แดลี่ เพิ่มเติมมาจากปาปัวนิวกินี ได้รับระหว่างปี 2533 ถึง 2543 ทำให้ยูนิวานิชมีเชื้อพันธุ์ยันกัมบี ที่มีชื่อเสียงหลายชนิดเป็นเชื้อพันธุ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วระดับหนึ่งในต่างประเทศ

หลังจากนั้นนำมาปลูกทดสอบอีกครั้ง ภายใต้สภาพแวดล้อมของไทย ก่อนนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เพื่อผลิตเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยูนิวานิช ซึ่งสามารถตรวจสอบประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบันได้หลายชั่วอายุ
ดร.เว็นเกตต้า ราว ร่วมตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันในแปลงทดสอบลูกผสมยูนิวานิช
พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยูนิวานิช DxP ให้ผลผลิตสูงทั้งน้ำหนักทะลายและปริมาณน้ำมัน ผ่านการทดสอบมาแล้ว ยูนิวานิชมีแปลงทดสอบลูกผสมที่ดำเนินการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีแปลงทดสอบเปรียบเทียบลูกผสมต่างๆ มากกว่า 950 ชนิด บนเนื้อที่ทดสอบมากกว่า 4,000 ไร่
เกษตรกรรายย่อย ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก แสดงความพึงพอใจในผลผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมยูนิวานิชเป็นอย่างยิ่ง
ลูกผสมชุดใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตดีกว่าจะถูกนำมาผลิตเป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมยูนิวานิชชุดใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ลูกผสมแต่ละชนิดจะผ่านการทดสอบ ทั้งมีการให้น้ำและไม่ให้น้ำ เพื่อเปรียบเทียบกัน ฉะนั้น พันธุ์ปาล์มลูกผสมยูนิวานิชจึงต้านทานต่อความแห้งแล้ง และให้ผลผลิตสูงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

────────────────────
ขอขอบคุณ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต. อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  อำเภออ่าวลึก กระบี่ โทรศัพท์ 075-681-116

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม