ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ชาวสวนยาง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ยกระดับ ทำยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP


เกษตรกรชาวสวนยาง 51 แปลง รวม 560 ไร่ ใน อ.บ้างผือ จ.อุดรธานี ผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีระบบการจัดการสวนยางดี กรีดยางดี และใช้น้ำกรดผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
นายนรินทร์ คงพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวนทั้งสิ้น 59 แปลง


ผลการตรวจประเมินพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 51 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง

ผู้อำนวยการ กยท.จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า เกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20


ทั้งนี้ ในส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรองและอยู่ระหว่างการปรับปรุง จำนวน 8 ราย คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม