ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กยท. ปั้น แอป RUBBERWAY หนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าสู่ยุคดิจิทัล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พลิกโฉมนำระบบดิจิทัลพัฒนาสวนยาง หวังเปิดทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ดึงแอปพลิเคชั่น RUBBERWAY นำร่องสู่การพัฒนาสวนยางพาราธรรมชาติอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในปัจจุบันการสร้างโอกาส ในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตร ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของปริมาณการซื้อขายในตลาดหรือรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความต่อเนื่องและสม่ำเสมอของผลผลิต

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวผู้ผลิตและตัวสินค้า จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บริษัท RUBBERWAY PTE. นำแอปพลิเคชั่น RUBBERWAY เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งห่วงโซ่ด้านยางพารา เพื่อนำมาพัฒนาสวนยางพาราในประเทศให้เข้าสู่ระบบการจัดการสวนยางยั่งยืนของยางธรรมชาติ เปิดโอกาสการเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก และการจำหน่ายยางตรงสู่ผู้ประกอบการธุรกิจยางล้อ

 

ผู้ว่าการกล่าวต่อว่า กยท.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้งานแอปพลิเคชั่น RUBBERWAY” ภายใต้โครงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของยางธรรมชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน กยท. ที่จะเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูล และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยทั่วประเทศทั้ง 7 เขตรับผิดชอบของ กยท. 


กยท. มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการข้อมูล และการติดต่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมิติ สร้างโอกาสด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่เกษตรชาวสวนยางในยุค 4.0 ซึ่งแอปพลิเคชั่น Rubberway จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายางพาราในประเทศด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ จะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลผลิตน้ำยางสดของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับ สร้างอำนาจต่อรองการซื้อขาย ช่วยให้ราคายางเพิ่มขึ้นอย่าง มีเสถียรภาพ ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง 

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม