ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปาล์มปลูกใหม่ (แรกปลูก – 30 เดือน) ใส่ปุ๋ยอย่างไร : ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน กับยูนิวานิช

ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน กับ ยูนิวานิช วันนี้ขอเอาใจมือใหม่ที่สงสัยว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรดี เพราะถามคนนั้นก็สูตรหนึ่ง ถามคนนี้ก็อีกสูตรหนึ่ง ข้อมูลเยอะจนงงไปหมด

 

แต่นี่แหละความจริงในการทำสวนปาล์ม แต่ละคนมีการดูแลใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ สภาพดิน เพราะมีปัจจัยมากมากมายในธรรมชาติที่มีผลการเลือกปุ๋ยที่จะใส่ให้ปาล์ม

 

เพจ Univanich oil palm seed ได้รับคำถามจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก สาคร หนูอ่อน และ ยิ่งยศ เล็กขำ ซึ่งถามเข้ามาคล้ายๆ กันว่า การใช้แม่ปุ๋ย 21-0-0, 0-0-60 และ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปาล์มเล็ก หรือปาล์มที่ยังไม่ให้ผลผลิตต้องใส่อย่างไร

 

คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช จึงได้ยกตัวอย่างการใส่ปุ๋ยของ บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม สำหรับปาล์มเล็กตั้งแต่แรกปลูกไปจนถึงอายุ 30 เดือน ให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสวนปาล์มของตนเองดังนี้

 

ปกติแล้วยูนิวานิชจะตั้งโปรแกรมใส่ปุ๋ยปาล์มเล็กไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 30 เดือน ก็คืออายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี หรือก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนี้ 

 • หลังปลูก 1 เดือน เริ่มที่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 0.2 กก.
 • เดือนที่ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 0.3 กก.
 • เดือนที่ 4 ใส่แม่ปุ๋ย 21-0-0 = 0.4 กก.
 • เดือนที่ 7 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 0.6 กก.
 • เดือนที่ 9 ใส่แม่ปุ๋ย 0-0-60 = 0.6 กก.
 • เดือนที่ 12 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 1.2 กก.
 • เดือนที่ 13 ใส่แม่ปุ๋ย 21-0-0 = 0.6 กก.
 • เดือนที่ 15 ใส่แม่ปุ๋ย 0-0-60 = 0.8 กก.
 • เดือนที่ 17 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 1.5 กก.
 • เดือนที่ 20 ใส่แม่ปุ๋ย 21-0-0 = 0.8 กก.
 • เดือนที่ 23 ใส่แม่ปุ๋ย 0-0-60 = 1.0 กก.
 • เดือนที่ 24 ใส่แม่ปุ๋ย 21-0-0 = 1.0 กก. + โบรอน 0.1 กก.
 • เดือนที่ 28 ใส่แม่ปุ๋ย 0-0-60 = 1.0 กก. 

จากโปรแกรมนี้เมื่อต้นปาล์มอายุครบ 28 เดือน ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ก็ตกประมาณ 10 กก./ต้น/ปี แบ่งเป็น 21-0-0 = 2.8 กก., 0-0-60 = 3.4 กก., 15-15-15 = 3.8 กก. ส่วนโบรอนก็ใส่ 100-150 กรัม ใส่ตอนอายุประมาณ 24 เดือน ก็จะสอดคล้องกับช่วงอายุที่มีการไว้ทะลาย กล่าวคือหลัง 24 เดือนก็จะเริ่มไว้ทะลายและเป็นอายุที่เริ่มใส่โบรอน หลังจากนั้นไปอีก 6 เดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

จะสังเกตว่าหลังปลูกช่วงแรกจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วเน้นปุ๋ยไนโตรเจน อย่าง 21-0-0 ก่อน เน้นความสมบูรณ์โดยรวมและเร่งบำรุงต้น ส่วนแม่ปุ๋ย 0-0-60 จะมาเริ่มใส่ในเดือนที่ 9 ใส่ไปจนถึงอายุหลัง 24 เดือนก็จะใส่ในปริมาณมากขึ้น

 

สำหรับการใส่ปุ๋ยปาล์มเล็กนั้นจะต่างจากปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วหรือปาล์มใหญ่ คือ ปาล์มเล็กจะใส่น้อยๆ แต่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าต้นปาล์มยังเล็กอยู่ บริเวณรากที่จะกินอาหารยังไม่แผ่กว้าง ยังไม่คลอบคุมพื้นที่เหมือนปาล์มใหญ่ที่ให้ผลผลิตแล้ว จึงต้องใส่ปุ๋ยบริเวณรอบวงโคน

 

นอกจากนั้นถ้าหากโปรแกรมใส่ปุ๋ยไปตรงกับช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่ไม่มีฝน ก็อาจจะเลื่อนออกไปได้ รอฝน หรืออาจจะแบ่งใส่ แทนที่จะใส่ 1 กก. ก็แบ่งเป็น 0.5 กก. แล้วแบ่งใส่ ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน

 

ดูคลิปวิดีโอ : ปาล์มปลูกใหม่ (แรกปลูก- 30 เดือน) ใส่ปุ๋ยอย่างไร

 ✉ คอลัมน์ ไขปัญหาปาล์มน้ำมันกับยูนิวานิช เป็นบทความพิเศษจาก บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้มีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการทำสวนปาล์มน้ำมัน สอบถามได้ที่ Facebook Page : Univanich oil palm seeds

- Advertisement -

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม