ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วิธีปลูกยางพารา ด้วย “ยางชำถุง”

การปลูกยางพาราเป็นพื้นฐานสำคัญของ การทำสวนยางให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนที่จะปลูกควรศึกษาสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และคัดเลือกสายพันธุ์ยาง ให้เหมาะสมกับการปลูก

👉การเตรียมพื้นที่

 • ทำการไถพลิก และไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บตอไม้ เศษไม้และ เศษวัชพืชออกให้หมด เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม สำหรับการปลูกสร้างสวนยาง สำหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกว่า 15 องศา จะต้องวางแนวปลูกตามขั้นบันได
 • วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก ตะวันตก
 • ระยะปลูก 3x7 เมตร (76 ต้น/ไร่) หรือ 3x6 เมตร (89 ต้น/ไร่) หรือ 2.5x7 เมตร (91 ต้น/ไร่)
 • ขนาดของหลุม กว้าง ยาว ลึก 50x50x50 เซนติเมตร
 • ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟส (0-3-0) 170 กรัม รองก้นหลุมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 3-5 กิโลกรัม/ต้น 

ต้นกล้ายางที่เหมาะสำหรับปลูกควรมีขนาด 1-2 ฉัตร

👉การปลูกด้วยยางชำถุง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 • ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
 • ใช้ต้นยางชำถุงขนาด 1-2 ฉัตร เลือกต้นที่ฉัตรแก่เต็มที่ สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงศัตรู
 • ให้รอยต่อระหว่างรากกับตาอยู่ระดับปากหลุม
 • ปลูกหันแผ่นตาไปทางตะวันตก เพื่อป้องกันอาการไหม้จากแสงแดด บริเวณโคนต้น
 • ใช้มีดเฉือนก้นถุงออกประมาณ 2-3 เซนติเมตร นำไปวางบนหลุม แล้วกรีดด้านข้างของถุงให้ขาดออกจากกัน แต่ยังไม่ดึงถุงออก กลบดินลงหลุมจนเกือบเต็มหลุม แล้วดึงถุงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินในถุงพลาสติกแตก กลบดินจนเสมอปากหลุม และ อัดดินให้แน่นโดยให้บริเวณโคนต้นยางสูงกว่าเล็กน้อย เพื่อมิให้น้ำขัง
 • หากต้นยางตายหลังปลูก ควรปลูกซ่อมก่อนหมดฤดูฝนอย่างน้อย 2 เดือน และไม่ควรปลูกซ่อมเมื่อต้นยางอายุ 2 ปีขึ้น'ไป แต่ถ้าจะปลูกซ่อมควรใช้ต้นยางที่มีอายุใกล้เคียงกับต้นในหลุมปลูก
 • ก่อนเข้าฤดูแล้ง ควรใช้เศษพืชที่หาได้ในพื้นที่ คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง รัศมี 50-80 เซนติเมตร ห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 เซนติเมตร และควรใช้ปูนขาว 1 ส่วน ผสมน้ำ 2 ส่วน หมักแช่ทิ้งค้างคืนทาบริเวณโคนต้นยางสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกัน ความรุนแรงของแสงแดด

ที่มา : การปลูกสร้างสวนยางพารา ที่มีประสิทธิภาพ การยางแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม