ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มน้ำมัน บัญญัติ ชื่นคำ ผลผลิตดีต่อเนื่อง มากกว่า 6 ตัน/ไร่/ปี

เว็บยางปาล์มกลับมาเยี่ยมสวนปาล์มน้ำมันของ คุณบัญญัติ ชื่นคำ อีกครั้ง หลังจากเคยมาเมื่อ 3 ปีก่อน สวนปาล์มอายุราว 14 ปี พื้นที่ 30 ไร่ แห่งนี้ประกอบไปด้วยปาล์มหลายพันธุ์ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 2 ยูนิวานิช และโกลด์เด้นเทเนอรา

 

วันที่เราเข้าไปเยี่ยมชมตรงกับวันตัดปาล์มพอดี ซึ่งคุณบัญญัติและครอบครัวกำลังลงมือตัดปาล์มด้วยตัวเอง

 

ปกติจะมีทีมรับตัดประจำ แต่ช่วงนี้ขาดแคลน เพราะมีคิวตัดเยอะแต่ละสวนใช้เวลาตัดนาน เพราะแถบนี้เป็นร่องน้ำการทำงานก็ค่อนข้างยาก ทะลายปาล์มก็ใหญ่ขึ้นหนักขึ้น 

การขนย้ายผลผลิตจากร่องน้ำในสวนขึ้นฝั่งเพื่อไปยังลานรับซื้อ คืองานหนักตามขนาดของทะลายปาล์ม เครื่องทุ่นแรงถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องมี โดยคุณบัญญัติใช้วิธีขนย้ายทะลายปาล์มจากเรือขึ้นรถบรรทุกบนฝั่ง ด้วยสายพานลำเลียงที่คิดค้นแล้วให้ช่างประกอบขึ้นมา โดยมีอุปกรณ์เสริมทุ่นแรงช่วยยกทะลายขึ้นสายพานที่ช่วยให้ใช้แรงน้อยลงมาก

 

📌ดูวิดีโอ : วิธีเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน​ ของชาวทุ่งรังสิต​จ.ปทุมธานี​

 

เมื่อสอบถามเรื่องผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมันในย่านทุ่งรังสิตแห่งนี้ คุณบัญญัติบอกว่า แม้ปาล์มจะมีอายุมากขึ้น ทะลายต่อต้นน้อยลง แต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ ขนาดทะลายที่ใหญ่ขึ้น ประกอบกับการดูแลใส่ปุ๋ยที่ทำทุกๆ 2-3 เดือนสม่ำเสมอไม่ได้ขาด โดยใช้สูตร 12-6-17 กับ 12-6-22 ใส่ 2 กก./ต้น/ครั้ง ปริมาณใส่ปุ๋ยจะอยู่ในช่วง 8-12  กก./ต้น/ปี ทำให้ได้ผลผลิตต่อเนื่อง คงระดับไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ไร่/ปี

 

ตอนนี้ปุ๋ยราคาสูง บางตัวขาดตลาด กระทบกับชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างพวกเรามาก แต่การใส่ปุ๋ยก็ยังจำเป็น ต้องใส่ต่อเนื่องอย่าให้ขาด พี่ใส่ทุก 2 เดือนครึ่ง - 3 เดือน ไม่เคยขาด

คุณบัญญัติพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่แม้จะมีวิกฤติปุ๋ยราคาสูงแต่การดูแลบำรุงรักษาต้นปาล์มก็ต้องทำต่อไป 

จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทุ่งรังสิตไม่ได้เป็นทำเลทองของปาล์มน้ำมัน เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องดินและน้ำเท่านั้น แต่เกษตรกรเองยังให้ความสำคัญกับการดูแลต้นปาล์มน้ำมันในทุกๆ มิติ จนทำให้ได้ผลผลิตสูงอย่างที่เห็น และถือเป็นพืชเกษตรที่ค่อนข้างมั่นคงในมุมมองของคุณบัญญัติ

 

อ่านเพิ่มเติม

ปาล์มน้ำมัน ทุ่งรังสิต ผลผลิต 6-7 ตัน/ไร่/ปี

ถอดบทเรียน สวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต ทำผลผลิต 6-7 ตัว/ไร่/ปี : สวนปาล์มอัครพัชร์

 

ขอขอบคุณ

คุณบัญญัติ ชื่นคำ

ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

โทร.086-069-3575

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม