ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

จ.กระบี่ เตือน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน “ปลอม” ระบาดหนัก แนะนำเกษตรกรเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ

จากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่มีราคาดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 -2565 ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมาก ทดแทนสวนเก่าหรือพืชเดิมที่เคยปลูกอยู่ ทำให้ความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันสูงขึ้น และไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จากเดิมต้นกล้าปาล์มน้ำมันราคาต้นละประมาณ 120 บาท ปัจจุบันราคาเพิ่มขึ้นเป็น 180-260 บาท

 

นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงสถานการณ์ความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันสูงว่า เกษตรกรที่จปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ต้องวางแผนการหาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ที่สำคัญต้นกล้าปาล์มน้ำมันต้องมีลักษณะดี เช่น เป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มีใบรับรองสายพันธุ์ แปลงเพาะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐานมีการคัดทิ้ง มีการจัดเรียงวางถุงอย่างถูกต้องและเหมาะสม ต้นกล้าที่จะนำไปปลูกต้องมีอายุประมาณ 8-12 เดือน ต้นกล้าสมบูรณ์ตรงตามลักษณะพันธุ์เทเนอร่า แปลงเพาะมีความน่าเชื่อถือมีการประกอบอาชีพการเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ จ.กระบี่ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,151,415 ไร่ ในปี 2564 ราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 6.88 บาท/กิโลกรัม  เป็นราคาที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นกระแสในการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพืชเดิม จึงทำให้มีความต้องการต้นกล้าปาล์มน้ำมันในปริมาณมาก ทำให้ขาดตลาด จากข้อมูลผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร อาจจะต้องจองต้นกล้าปาล์มน้ำมันล่วงหน้าข้ามปี

 

เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่มีคุณภาพและการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้องใช้เวลา  ทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันขาดตลาด ส่งผลให้มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันปลอมหรือต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพ โดยนำเมล็ดหรือต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่งอกจากโคนต้นมาเพาะจำหน่ายแก่เกษตรกร และไม่มีใบรับรองสายพันธุ์ที่ถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร 

หากเกษตรกรนำต้นกล้าปาล์มน้ำมันไม่มีคุณภาพไปปลูกจะสร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสูญเสียรายได้มหาศาล ดังนั้นการเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกปาล์มน้ำมันต้องมีความรู้และสังเกตแปลงปาล์มน้ำมันตามวิธีการที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรแนะนำ

 

ปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีแปลงเพาะที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 45 แปลงเพาะ และมีแปลงที่จดทะเบียนต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศ 7 แห่ง เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรหรือ https://www.doa.go.th/th/

 ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม