ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

สวนปาล์มน้ำท่วมขัง ผลผลิตน้อย ควรทำอย่างไร l ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน

หลายปีมานี้การปลูกปาล์มน้ำมันได้รับรับความนิยมมากขึ้น พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของไทย แม้แต่ภาคใต้เองที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ยังมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง

 

หนึ่งในโซนที่เห็นได้ชัดเจนคือพื้นที่ลุ่ม หรือที่นา เมื่อเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นปาล์มน้ำมันกลับทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มนั้นยากที่จะให้ผลผลิตได้เต็มศักยภาพ เพราะน้ำขังทำให้รากของปาล์มน้ำมันหรือแม้แต่พืชอื่นๆ ไม่สามารถนำสารอาหารต่างไปใช้ได้เต็มที่แม้ว่าจะให้ปุ๋ยตามอายุอย่างต่อเนื่องก็ยังได้ผลผลิตต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ

 

สอดคล้องกับคำถามของผู้ใช้ Facebook : Kanyaphak Kanyaphak ว่า “สวนปาล์มน้ำมันไม่ค่อยโต ไม่มีลูก ที่น้ำขังตลอดเลยค่ะ ทำอย่างไรดีคะ”

 

คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช ได้ตอบคำถามพร้อมอธิบายหลักการดังนี้ 

 

ถ้าพื้นที่ปลูกปาล์มเป็นที่ลุ่ม หรือที่นาลึก จะต้องมีระบบการขุดยกร่องให้ระดับน้ำกับโคนปาล์มต่างกันอย่างน้อย  70 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับรากปาล์มหาอาหารได้ นอกจากนั้นก็ต้องพยายามระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดแม้ว่าน้ำอาจจะท่วมเป็นบางช่วงก็ตาม ดังนั้นจะต้องมีคูระบายน้ำเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำให้เหมาะสม เก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง แต่หน้าฝนต้องระบายน้ำออกได้ 

ภาพจากกลุ่ม Facebook : ปาล์มน้ำมัน

หลักการปลูกปาล์มน้ำมันไม่ต่างจากการปลูกพืชทั่วไป คือ ในสภาพที่มีน้ำขังรากพืชจะนำปุ๋ยในดินไปใช้ไม่ได้แม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้นๆ แล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นพืชจะขาดสารอาหารโดยอัตโนมัติ ในกรณีของปาล์มน้ำมันเมื่อขาดธาตุอาหารก็จะทำให้ทะลายไม่โต หรือเมื่อขาดปุ๋ยมากๆ จะทำให้ดอกปาล์มที่เกิดมาใหม่ฝ่อ ทำให้ผลผลิตในภาพรวมต่ำลงนั่นเอง

 

เมื่อบอกว่าแม้จะใส่ปุ๋ยตามที่ต้นปาล์มต้องการแล้วต้นปาล์มก็นำไปใช้ไม่ได้ ก็ต้องบอกต่อว่า “ห้ามใส่ปุ๋ยเพิ่ม” โดยเด็ดขาด เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ แต่อยู่ที่รากปาล์มไม่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ในสภาวะที่น้ำขังรากอยู่ วิธีการคือเกษตรกรจำเป็นต้องระบายน้ำออกก่อนใส่ปุ๋ย

 

หากจะถามต่อว่า...แล้วแบบนี้หากอยู่ในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังบ่อยๆ ใส่ปุ๋ยไม่ได้ปาล์มน้ำมันก็จะมีผลผลิตน้อยใช่หรือไม่..??

 

ก็ต้องตอบว่าหากมีน้ำขังยาวนาน ระบายน้ำไม่ได้ ใส่ปุ๋ยไม่ได้ ผลผลิตก็จะน้อยกว่าพื้นที่เหมาะสมแน่นอน แต่ตัววัดว่ายังควรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำขังหรือไม่ต้องวัดที่รายได้จากพืชที่เคยปลูกมาก่อนและเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน หากอยู่ในจุดที่คุ้มค่าและมีรายได้มากกว่าก็ยังเป็นพืชที่น่าปลูก เพียแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศเท่านั้นเอง

.

👉ดูคลิปวิดีโอ สวนปาล์มน้ำท่วมขัง ผลผลิตน้อย ควรทำอย่างไร


 คอลัมน์ ไขปัญหาปาล์มน้ำมันกับยูนิวานิช เป็นบทความพิเศษจาก บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้มีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการทำสวนปาล์มน้ำมัน สอบถามได้ที่ Facebook Page : Univanichoilpalmseeds

- Advertisement - 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม