ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ทำไมควรวางแนวปลูกปาล์มน้ำมัน ขวางตะวัน (แนวเหนือ-ใต้)

ในการปลูกปาล์มน้ำมันจะปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยมีระยะปลูกระหว่างต้น 9 เมตร แถวปลูกควรจะอยู่ใน แนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อลดการบังแสงในช่วงที่ปาล์มยังมีอายุน้อย

 

ในกรณีที่มีการปลูกระยะ 9 x 9 x 9 เมตร จะเห็นว่าหากมีการวางแถวปลูกในแนวทิศเหนือ - โต้ เงาของต้นปาล์มจะพาดระหว่างต้นปาล์มในแถวถัดไปและจะพาดทับต้นปาล์มอีกแถว ซึ่งมีระยะห่างถึง 15.8 เมตร ซึ่งการบังแสงจะมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในช่วงเช้าตรู่หรือเย็นใกล้ค่ำ

 

แต่ถ้ามีการวางแนวปลูกในแนวทิศตะวันตก - ตะวันออก เงาของต้นปาล์มจะทาบต้นปาล์มที่ปลูกในแถวเดียวกัน ซึ่งมีระยะห่างเพียง 9 เมตร ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาการบังแสงนานกว่าการปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต้

 

เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีความต้องการแสงมาก ดังนั้นหากในช่วงแรก (4-5 ปี) ปาล์มน้ำมันได้รับแสงไม่เพียงพอก็จะทำให้การเจริญเติบโตลดลงได้ แต่ปัญหาในการบังแสงจะหมดไปเมื่อปาล์มอายุมากขึ้น (มากกว่า 5 ปี) เนื่องจากทรงพุ่มของปาล์มแต่ละต้นจะติดกันหมด

 

ที่มา : คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม