ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

การเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้องเลือกปลูกพันธุ์ดี ชี้ชัดที่มา มีสัญญาซื้อขาย

การเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้องเลือกปลูกพันธุ์ดี ชี้ชัดที่มา มีสัญญาซื้อขาย


👉เลือกปลูกพันธุ์ดี ชี้ชัดที่มา
>>เกษตรกรต้องเลือกซื้อ “พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา” ซึ่งให้ผลผลิตสูง และให้ผลผลิตในเกณฑ์ที่ดีตลอดระยะเวลา 25-30 ปี
>>ต้นกล้าควรมีอายุ 8-12 เดือน มีใบขนนก 3 ใบ ขึ้นไป มีลักษณะสมบูรณ์ ไม่ควรซื้อต้นกล้าอายุน้อย เนื่องจากต้นกล้ายังไม่แสดงความผิดปกติ ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตในระยะยาว

👉ชี้ชัดที่มา
>>เกษตรกรต้องซื้อจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีวิธีการคัดเลือกและอนุบาลต้นกล้าตามเกณฑ์ที่กำหนด
>>ผู้ซื้อต้องขอดูหลักฐานการได้มาของต้นกล้าและสามารดตรวจสอบความถูกต้องได้จากเว็บไซต์ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
www.doa.go.th/ard มีข้อมูล ดังนี้
>รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
>รายชื่อพันธุ์และรายชื่อผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศ
>รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

👉มีสัญญาซื้อขาย
>>เกษตรกรควรเก็บหลักฐานหรือสัญญาซื้อขายไว้ เพื่อที่เวลาผ่านไปแล้ว (5-7 ปี) หากต้นปาล์มน้ำมันมีคุณภาพไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย ก็จะสามารด ใช้เป็นหลักฐานเรียกร้องความเสียหายได้

>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-9406573 e-mall : seedactddoa@gmail.com Line ID : seeddoa

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม