ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

ปลูกใบเตยหอม ในสวนปาล์ม ขายใบสด สร้างรายได้ทั้งปี

เกษตรกรชาว อ.วิเศษ จ.ตรัง ปลูกใบเตยหอมจำหน่ายใบสด โดยใช้พื้นที่ว่างจากพืชหลัก สวนปาล์มน้ำมันและยางพารา สร้างรายได้ทุกสัปดาห์ในวันพระตลอดทั้งปี

 

นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ เยี่ยมเกษตรกร คือ นางยุพิน หนูรอด อยู่บ้านเลขที่ 305 หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ โดยปลูกพืชหลักเป็นปาล์มน้ำมันและยางพารา และได้ปลูกใบเตยหอมเป็นอาชีพเสริมตัดใบเพื่อจำหน่าย

 

ทั้งนี้ เกษตรกรรายดังกล่าวได้ใช้พื้นที่จำนวน 3 ไร่ ปลูกใบเตยหอมเป็นอาชีพเสริมตัดใบเพื่อจำหน่าย โดยจำหน่ายเป็นใบเตยสดให้กับร้านที่จำหน่ายดอกไม้สำหรับบูชาพระทุก 7 วัน โดยจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 130 กิโลกรัมๆ ละ 30-35 บาท มีรายได้ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี ตลาดที่จำหน่ายเป็นตลาดในอำเภอวังวิเศษ ตลาดอำเภอห้วยยอด และร้านจำหน่ายของบูชาพระในเมืองตรัง นอกจากนี้ ยังได้ได้ปลูกหมากและพลูเพื่อจำหน่ายควบคู่กันไปด้วย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม