ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แก้ปัญหาปาล์มล้น เร่งโรงสกัด 5 จังหวัดภาคใต้ เปิดรับซื้อผลปาล์มเร็วที่สุด


กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เร่งแก้ปัญหาการเปิดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร หลังโรงสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งหยุดรับซื้อ


นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายมนตรา พรหมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน นายมานิต วงศ์สุรีย์รัตน์ ผู้แทนนายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และตัวแทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มใน 5 จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงาและตรัง ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการชะลอรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร หลังมีหลายพื้นที่โรงงานสกัดไม่สามารถรับซื้อผลปาล์มดิบได้จากหลายสาเหตุ เนื่องจาก มีผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและโรงงานบางแห่งมีการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักร 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งรัด แก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งจากข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงเวลานี้ ยังไม่ใช่ช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด

 

แต่อาจเป็นผลกระทบระยะสั้นจากการหยุดรับซื้อ ช่วงปิดโรงงานในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ออกไปซักระยะ แต่ก็ได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เปิดช่องทางพิเศษในการรับซื้อปาล์มน้ำมันเฉพาะเกษตรกรรายย่อยแยกจากลานเท และเพิ่มกำลังการสกัดน้ำมัน เพื่อเร่งระบายผลปาล์มน้ำมัน ส่วนการปิดซ่อมเครื่องจักร อยากให้มีการแจ้งแผนการซ่อมบำรุง กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ล่วงหน้าเพื่อ จัดทำเป็นตารางสลับช่วงเวลาซ่อมบำรุงกัน และขอความร่วมมือ โรงงานสกัดน้ำมันที่มีแผงซ่อมบำรุงในช่วงนี้ให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ต่างตอบรับกับข้อเสนอดังกล่าว

 

นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกล่าวว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่งไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งปกติโรงงานแต่ละแห่งจะมีการแจ้งการปิดซ่อมบำรุงให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยู่แล้ว ส่วนการที่เครื่องจักรเสียหายกะทันหัน หากเป็นการซ่อมแซมระยะสั้นก็จะไม่มีการหยุดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร 

ตัวแทนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งมีข้อเสนอให้ทางภาครัฐได้แก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพผลปาล์มน้ำมัน โดยอยากให้เร่งรัดเรื่องการออกพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน เพื่อให้มีกฎหมายกำกับดูแลการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายปาล์มน้ำมัน ให้มีคุณภาพมีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน อย่างน้อย 18% ซึ่งเป็นเรื่องที่พยายามแก้ไขกันมาอย่างยาวนาน ช่วงที่มีการกวดขันก็สามารถทำได้ แต่พอนานไปก็กลับมาเป็นแบบเดิม และยังพบว่า บางแห่งมีการรับซื้อปาล์มน้ำมันไม่ได้คุณภาพอยู่ 


จึงอยากให้แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง ส่วนการสกัดปาล์มน้ำมันในช่วงนี้ ก็ยืนยันว่า เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตแล้ว แต่ยอมรับว่าคาดไม่ถึงว่าจะมีปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ ซึ่งตามสถิติ ช่วงมกราคม จะเป็นช่วงที่มีปริมาณปาล์มออกสู่ตลาดน้อย

 


ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม